L-Vormige hoeve en dienstgebouwen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Overrepen
Straat Lerestraat
Locatie Lerestraat 2, Tongeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tongeren (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Tongeren (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed L-Vormige hoeve en dienstgebouwen

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Overrepen

Deze bescherming is geldig sinds 29-01-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

L-vormige hoeve met losstaande dienstgebouwen uit de eerste helft van de 19de eeuw, gelegen op de hoek met de Hasseltsesteenweg.

Bakstenen gebouwen onder zadeldak (Vlaamse pannen), gelegen rondom een erf, bereikbaar via een inrijpoort in de noordwestvleugel (zijde Hasseltsesteenweg). Op de eerste bouwlaag, rechthoekige vensters in kalkstenen omlijsting met diefijzers, oorspronkelijk beluikt, op de tweede bouwlaag getoogde bakstenen vensters. Rechthoekige deur in kalkstenen omlijsting; oorspronkelijk houtwerk.

Rondboogvormige inrijpoort in een kalkstenen omlijsting met negblokken; erboven een recenter laadvenster.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Overrepen

Overrepen (Tongeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.