Hoeve, deels in vakwerkbouw

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Rutten
Straat Etjesstraat
Locatie Etjesstraat 2, Tongeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tongeren (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Tongeren (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoeve en erf

Deze bescherming is geldig sinds 25-06-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve, deels in vakwerkbouw

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 25-06-2002.

Beschrijving

Gesloten hoeve met woonhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw en dienstgebouwen met oudere kern, zichtbaar in het resterende vakwerkgedeelte. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een erf met onregelmatige vorm, bereikbaar via een ijzeren inrijhek in de westhoek.

Ten zuidwesten, boerenburgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen op een verhoogde begane grond. Getoogde, bakstenen vensters, oorspronkelijk beluikt, met kalkstenen lekdrempels. Rechthoekige deur in een vlakke kalkstenen omlijsting met trap.

De zuidoostvleugel bevat sterk aangepaste stallingen, anderhalve bouwlaag hoog en op een gevelsteen gedateerd 1829/A.M.. Plint gedeeltelijk van silex.

De noordwestvleugel omvat eveneens stallingen en behield -voornamelijk in de straatgevel- zijn vakwerkconstructie: een ankerbalkgebint met op regelmatige afstand geplaatste tussenstijlen tussen de gebintstijlen en vier regels; het kapgebint is een ankerbalkstandjuk; bakstenen vullingen; verhoogde bakstenen stoel. zuidwestgevel voorzien van een mergelstenen nis met opschrift J.J.A./M.187(?)4. Aangepaste muuropeningen, houten kozijnen in het vakwerkgedeelte.

Ten noordoosten, dwarsschuur in stijl- en regelwerk, waarvan de (hergebruikte ?) timmer een ankerbalkgebint vertoont confer noordweststal; bakstenen vullingen, gedeeltelijke verstening; verhoogde bakstenen stoel; aangepaste muuropeningen; rechthoekige poort in houten omlijsting.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Rutten

Rutten (Tongeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.