erfgoedobject

Suikerraffinaderij en alcoholstokerij

bouwkundig element
ID
37550
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37550

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige suikerfabriek, grootschalig complex (1838), thans onderverdeeld in twee landbouwuitbatingen. Indrukwekkende straatwand gevormd door de aaneenschakeling der gevels. Witgekalkte bakstenen gebouwen met gepikte bakstenen plint en zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen), gegroepeerd rondom drie naast elkaar liggende erven, waarvan het eerste rechthoekig is, gekasseid en bereikbaar via een ijzeren hek, een tweede, kleiner erf van aangestampte aarde en het derde, zeer ruim, langgerekt en gedeeltelijk gekasseid. Het eerste erf bevat een mestvaalt en is achteraan door een muur afgesloten; hierachter een ommuurde moestuin.

De eerste hoeve omvat de eerste twee erven. Woonhuis (nok evenwijdig aan de straat) in de noordhoek van het eerste erf, een boerenburgerhuis van het dubbelhuistype, vijf traveeën en twee bouwlagen. Gesmeed ijzeren muurankers met krullen. Bakstenen muuropeningen (strek), de vensters met hardstenen lekdrempels. De zijgevel is, naast de gewone vensters ook voorzien van een aantal halfronde vensters en een rechthoekige deur in een hergebruikte, kalkstenen omlijsting.

Ten noordoosten, stal van anderhalve bouwlaag; grotendeels aangepaste muuropeningen, een aantal vensters onder houten latei, en een aantal halfronde vensters met metalen roeden; verschillende laadvensters in de bovenverdieping. Gelijkaardige stal ten zuidwesten met getoogde, bakstenen laadvensters op de bovenverdieping. Doorrit onder houten latei naar het achter deze vleugel gelegen tweede erf. Hieraan ligt de dwarsschuur (nok evenwijdig aan de straat), ten noordwesten.

In de straatzijdegevel, gedichte, bakstenen rondboogvensters en halfronde bovenvensters, beide met hardstenen lekdrempels. Twee bakstenen korfboogpoorten met kalkstenen posten van hergebruikt materiaal; aan de straatzijde twee gelijkaardige rondboogpoorten; de kalkstenen posten der grootste poort zijn voorzien van geprofileerde imposten. Tegen de erfzijdegevel, een open wagenhuis onder lessenaarsdak, geschraagd door houten balken, waarvan twee op een fraai geprofileerde kalkstenen sokkel, waarschijnlijk hergebruikt materiaal. Dit erf is ten zuidwesten door de stallen van het tweede bedrijf , ten zuidoosten door een lage, recente muur afgesloten./p>

Het tweede bedrijf is bereikbaar via de poort van de aan de straatzijde gelegen dwarsschuur. In de oosthoek van het erf, woonhuis van zes traveeën en twee bouwlagen. Getoogde vensters (strek) met hardstenen lekdrempels. Rechthoekige deur in een vlakke, kalkstenen omlijsting (hergebruikt materiaal); oorspronkelijk houtwerk en bovenlicht met roedeverdeling.

Stallingen ten noordoosten en zuidwesten van het erf, en aansluitend bij het woonhuis. Rechthoekige muuropeningen onder houten latei of getoogde bakstenen (strek); aantal rechthoekige deuren in een kalkstenen omlijsting van hergebruikt materiaal. De dwarsschuur zoals die van de eerste hoeve, doch met roodgeverfde straatgevel. Bakstenen wagenhuis onder lessenaarsdak tegen de erfzijdegevel.


Bron: SCHLUSMANS F. met medewerking van VANTHILLO C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Schlusmans, Frieda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Suikerraffinaderij en alcoholstokerij [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37550 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.