Boerenwoning in vakwerk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Rutten
Straat Godgavestraat
Locatie Godgavestraat 9, Tongeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tongeren (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Tongeren (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Boerenwoning in vakwerk

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Boerenwoning in vakwerk

Deze bescherming is geldig sinds 25-06-2002.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Boerenwoning in vakwerk: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 25-06-2002.

Beknopte karakterisering

Typologieboerenwoningen
Stijlvakwerkbouw
Datering19de eeuw

Beschrijving

Boerenhuis, ingekort aan de linkerzijde, één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Geelgekalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen, plaatselijk versteend; ankerbalkgebint met vijf gebintstijlen, gebintstijlschoor, tussenstijlschoor en vier regels; spijkerloos vlechtwerk; gepikte bakstenen stoel.

Een oorspronkelijk houten bolkozijn, beluikt en met houten roeden, een in de 19de eeuw aangepast venster in houten omlijsting. Rechthoekige deur met bovenlicht in houten omlijsting. Bakstenen lijstgevel met onderbouw van silex.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Rutten

Rutten (Tongeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.