Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Rutten
Straat Proenhofstraat
Locatie Proenhofstraat 12, Tongeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tongeren (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Tongeren (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Gesloten hoeve en erf

Deze bescherming is geldig sinds 25-06-2002.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gesloten hoeve: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 25-06-2002.

Beschrijving

Hoeve uit begin 18de eeuw. Bakstenen gebouwen onder zadeldak (Vlaamse en mechanische pannen), gegroepeerd rondom een vierkant gekasseid erf met mestvaalt.

Poortgebouw in de zuidwestvleugel, het dak werd afgebroken. Boven de poort, nis met mergelstenen latei en naar verluidt opschrift 1883 W.F./ F., thans onleesbaar. Verankerde rondboogpoort in een vlakke, kalkstenen omlijsting met negblokken.

Ten zuidoosten, woonhuis van zes traveeën en anderhalve bouwlaag (nok loodrecht op de straat), door midddel van muurankers in de zijgevel aan straatzijde gedateerd 1717. Silexplint. Gesmeed ijzeren muurankers. Rechterkant, vensters in een kalkstenen omlijsting met verankerde latei; in de eerste twee traveeën vensters uit het begin van de 19de eeuw, met kalkstenen lekdrempels; in de vierde en vijfde travee bolkozijnen (oorspronkelijk) in een omlijsting met sponningbeloop, voorheen beluikt; een gelijkaardig, rechthoekig venster in de zesde travee. Zoldervensters in een vlakke, kalkstenen omlijsting met negblokken; de twee rechtse werden aangepast. Rondboogdeur in een vlakke, kalkstenen omlijsting met verankerde latei. In de zijgevel aan straatzijde, silexplint en gelijkaardige vensters.

Stal in de noordwestvleugel, twee bouwlagen onder zadeldaken met verspringende nokhoogten. Rechthoekige vensters, twee zoals de zoldervensters van het woonhuis, één rechthoekig in een vlakke kalkstenen omlijsting; een aantal kleinere vensters en zoldervensters. Drie rechthoekige deuren in kalkstenen omlijsting met verankerde latei. Linkse zijgevel met aandak en vlechtingen.

Stal in de zuidwestvleugel, naast de inrijpoort, op een gevelsteen gedateerd I.L. 1719 (van de 7 werd later een 8 gemaakt); dit gedeelte werd in een latere periode met een bouwlaag verhoogd. Drie rechthoekige halfdeuren, de twee linkse gekoppeld, in kalkstenen omlijsting. In de oosthoek koestal met gewijzigd dak en een rechthoekige deur in een vlakke kalkstenen omlijsting.

Ten noordoosten, dwarsschuur met overstekende, geschoorde dakrand; op een balk binnen de datering ANNO 1768, op een gevelsteen boven de poort 1831/ H F/ 10 JUNI; recent venster, rechthoekige deur in een vlakke, kalkstenen omlijsting en een bakstenen rondboogpoort voorzien van geblokte, kalkstenen posten.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Rutten

Rutten (Tongeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.