erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
37556
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37556

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als beschermd monument Gesloten hoeve en erf
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gesloten hoeve: omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve uit begin 18de eeuw. Bakstenen gebouwen onder zadeldak (Vlaamse en mechanische pannen), gegroepeerd rondom een vierkant gekasseid erf met mestvaalt.

Poortgebouw in de zuidwestvleugel, het dak werd afgebroken. Boven de poort, nis met mergelstenen latei en naar verluidt opschrift 1883 W.F./ F., thans onleesbaar. Verankerde rondboogpoort in een vlakke, kalkstenen omlijsting met negblokken.

Ten zuidoosten, woonhuis van zes traveeën en anderhalve bouwlaag (nok loodrecht op de straat), door midddel van muurankers in de zijgevel aan straatzijde gedateerd 1717. Silexplint. Gesmeed ijzeren muurankers. Rechterkant, vensters in een kalkstenen omlijsting met verankerde latei; in de eerste twee traveeën vensters uit het begin van de 19de eeuw, met kalkstenen lekdrempels; in de vierde en vijfde travee bolkozijnen (oorspronkelijk) in een omlijsting met sponningbeloop, voorheen beluikt; een gelijkaardig, rechthoekig venster in de zesde travee. Zoldervensters in een vlakke, kalkstenen omlijsting met negblokken; de twee rechtse werden aangepast. Rondboogdeur in een vlakke, kalkstenen omlijsting met verankerde latei. In de zijgevel aan straatzijde, silexplint en gelijkaardige vensters.

Stal in de noordwestvleugel, twee bouwlagen onder zadeldaken met verspringende nokhoogten. Rechthoekige vensters, twee zoals de zoldervensters van het woonhuis, één rechthoekig in een vlakke kalkstenen omlijsting; een aantal kleinere vensters en zoldervensters. Drie rechthoekige deuren in kalkstenen omlijsting met verankerde latei. Linkse zijgevel met aandak en vlechtingen.

Stal in de zuidwestvleugel, naast de inrijpoort, op een gevelsteen gedateerd I.L. 1719 (van de 7 werd later een 8 gemaakt); dit gedeelte werd in een latere periode met een bouwlaag verhoogd. Drie rechthoekige halfdeuren, de twee linkse gekoppeld, in kalkstenen omlijsting. In de oosthoek koestal met gewijzigd dak en een rechthoekige deur in een vlakke kalkstenen omlijsting.

Ten noordoosten, dwarsschuur met overstekende, geschoorde dakrand; op een balk binnen de datering ANNO 1768, op een gevelsteen boven de poort 1831/ H F/ 10 JUNI; recent venster, rechthoekige deur in een vlakke, kalkstenen omlijsting en een bakstenen rondboogpoort voorzien van geblokte, kalkstenen posten.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37556 (Geraadpleegd op )