erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
37561
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37561

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als beschermd monument Gesloten hoeve en erf
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gesloten hoeve: omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve met kern mogelijk uit de 17de eeuw (steile dakhellingen) en aanpassingen uit de tweede helft van de 18de eeuw en de 19de eeuw. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), rondom een rechthoekig erf met mestvaalt.

De zuidoostvleugel met inrijpoort is opgenomen in de straatwand, twee bouwlagen onder zadeldak, geflankeerd door zijgevels met aandaken. Gecementeerde straatgevel met twee gedichte, getoogde vensters en een houten rondboognis op geprofileerde, kalkstenen sokkel. Verankerde rondboogpoort in een kalkstenen omlijsting met op regelmatige afstanden geplaatste negblokken; schamppalen. De erfzijdegevel heeft een sterk overstekende, geschoorde dakrand en behield resten van het oorspronkelijke stijl- en regelwerk, thans grotendeels versteend; een houten kozijn en een dito bolkozijn, beide beluikt; de inrijpoort is hier rechthoekig onder houten latei.

Woonhuis in de noordoostvleugel en in het verlengde van het poortgebouw, aan straatzijde. Eerstgenoemde gedeelte telt vier (?) traveeën en twee bouwlagen onder steil, met aandak afgezet zadeldak. Gewijzigde, 19de-eeuwse vensters (getoogd of onder houten latei) en een rechthoekige deur in een kalkstenen omlijsting met verankerde latei. Aan de straatzijde, classicistische gevel met dubbelhuisordonnantie, gecementeerd en op een verhoogde begane grond. Oorspronkelijke, getoogde benedenvensters in een kalkstenen omlijsting met sponningbeloop en afgedekte sluitsteen; beluikt. Getoogde bovenvensters, gecementeerd en met kalkstenen onderdorpel. Deur, confer vensters; trap; oorspronkelijk (?) houtwerk; bovenlicht met houten roedeverdeling.

Tegenover het woonhuis, ten zuidwesten van het erf, stal van vier traveeën en twee bouwlagen, voorzien van een rechthoekig laadvenster in houten omlijsting en vier rechthoekige halfdeuren in kalkstenen omlijsting. Gelijkaardige stal, maar lager, in de zuidoostvleugel, voorzien van drie deuren, waarvan twee gekoppeld.

Ten noordwesten van het erf, ruime dwarsschuur, waarvan de twee rechtse traveeën ingericht waren als woongedeelte, de ingang bereikbaar via een trap tegen de gevel. Twee rechthoekige vensters (strek) en zoldervensters; twee rechthoekige deuren in houten omlijsting en een rechthoekige deur onder houten latei; rechthoekige deur in een kalkstenen omlijsting met verankerde latei; rondboogpoort in een bakstenen omlijsting. Boven de poort een groot houten kruis.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37561 (Geraadpleegd op )