Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Rutten
Straat Rechtstraat
Locatie Rechtstraat 74, Tongeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tongeren (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Tongeren (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Gesloten hoeve en erf

Deze bescherming is geldig sinds 25-06-2002.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gesloten hoeve: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 25-06-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Imposante hoeve uit de tweede helft van de 18de eeuw, gelegen op de hoek Perkestraat. Bakstenen gebouwen onder zadeldak (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een rechthoekig erf. De dakhellingen der zuidoostvleugel zijn verhoogd.

Toegang tot het erf via de inrijpoort in de zuidoostvleugel; de oorspronkelijke, steile dakhelling is afleesbaar uit de behouden muurvlechtingen in de zijgevel. In de afgeronde hoek bevindt zich een rechthoekige nis met geprofileerde mergelstenen omlijsting. De verhoging van het dak wordt gedateerd 1875 op de sluitsteen van de poort. Rondboogpoort in een verankerde kalkstenen omlijsting met negblokken; schamppalen.

Het woonhuis heeft zijn ingang aan erfzijde; het is door middel van een gevelsteen aan straatzijde gedateerd A 1784; het dak werd gewijzigd tot een mansardedak. De gevel aan straatzijde behield zijn plint van silexblokken. De benedenvensters zijn oorspronkelijk: getoogd, in een kalkstenen omlijsting met afgedekte sluitsteen, oorspronkelijk beluikt; recentere bovenvensters (1875 ?) van baksteen. De erfzijdegevel heeft gelijkaardige bovenvensters, recente benedenvensters en een oorspronkelijke deur in een vlakke, kalkstenen omlijsting met afgedekte sluitsteen.

Ten noordoosten, stal van twee bouwlagen, met laadvenster en drie rechthoekige deuren in een kalkstenen omlijsting met verankerde latei; een rechthoekige deur onder houten latei. Ertegenover een tweede, kleinere stal van twee + drie traveeën met verschillende nokhoogte. In het rechtse gedeelte, rechthoekige laadvenster en twee halfdeuren in kalkstenen omlijsting; in het linkse gedeelte twee laadvensters en een recente garagepoort.

Ten noordwesten, dwarsschuur met gedeeltelijk behouden stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen op een verhoogde bakstenen plint; ankerbalkgebint. Rechthoekige poort in een gedeeltelijk behouden, houten omlijsting. Recente muuropeningen in de linkse travee.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Rutten

Rutten (Tongeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.