Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Rutten
Straat Strijdmakkersstraat
Locatie Strijdmakkersstraat 21, Tongeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tongeren (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Tongeren (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Gesloten hoeve en erf

Deze bescherming is geldig sinds 25-06-2002.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gesloten hoeve: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 25-06-2002.

Beschrijving

Hoeve met oude kern en aanpassingen uit de eerste en tweede helft van de 19de eeuw. Bakstenen gebouwen onder zadeldak (Vlaamse pannen), gelegen rondom een rechthoekig, gekasseid erf, bereikbaar via een inrijpoort met duifhuis: twee getoogde bakstenen venstertjes in de voorgevel, een houten rondboognis en een rondboogpoort in een vlakke, kalkstenen omlijsting met negblokken; schamppalen. In de erfzijdegevel: duifhuis in een getoogde bakstenen opening.

In de noordwestvleugel, boerenburgerhuis van het dubbelhuistype, zes traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak. Eerste bouwlaag uit begin 19de eeuw, bovenverdieping en dak uit eind 19de- begin 20ste eeuw. Bakstenen lijstgevel op een gecementeerde plint; verhoogde begane grond. Rechthoekige benedenvensters, oorspronkelijk beluikt, in een rechthoekige omlijsting met kalkstenen posten en hardstenen latei en lekdrempel; getoogde bakstenen bovenvensters; zoldervenster in een puntvormige gevelverhoging. Rechts ervan, wagenhuis voorzien van een rechthoekige poort onder houten latei.

Stallen in de noordoostvleugel; bakstenen laadvensters met hardstenen lekdrempels, halfronde benedenvensters; rechthoekige halfdeur in een vlakke, kalkstenen omlijsting; recente poort onder metalen I-balk. Gelijkaardige stallen in de zuidoostvleugel aan weerszij van de inrijpoort.

Ten zuidwesten, dwarsschuur in stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen; ankerbalkgebint; verhoogde bakstenen stoel. Kapgebint bestaande uit een ankerbalkstandjuk en geschoorde nokstijl. Recente muuropeningen, behalve de rechthoekige poort in houten omlijsting.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Rutten

Rutten (Tongeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.