Pastorie Sint-Martinusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Rutten
Straat Wilstraat
Locatie Wilstraat 4, Tongeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tongeren (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Tongeren (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie Sint-Martinusparochie

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Martinusparochie

Deze bescherming is geldig sinds 22-06-1999.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Pastorie Sint-Martinusparochie: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 22-06-1999.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze voormalige pastorie dateert uit het eind van de 17de eeuw en onderging enkele aanpassingen in de 19de eeuw.

Beschrijving

Het betreft een dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een kunstleien schilddak met drie dakkappellen. Op het moment van de bescherming was de bakstenen gevel op een gepikte plint van silexblokken, witgekalkt. Inmiddels onderging de pastorie een restauratie, waarbij onder andere werkzaamheden, de voorgevel werd voorzien van een okergele kaleilaag. De pastorie heeft een verhoogde begane grond, vooraan twee keldergaten met diefijzers en smeedijzeren muurankers.

Wat de muuropeningen betreft zijn de bakstenen benedenvensters een aanpassing uit de 19de eeuw. De bovenvensters zijn wel oorspronkelijk. Het gaat om bolkozijnen in een kalkstenen omlijsting met negblokken, voorzien van sponningbeloop. De rechthoekige deur is omschreven in een geblokte, kalkstenen omlijsting met geprofileerde druiplijst. De deur is vervaardigd uit 19de-eeuws houtwerk en heeft een bovenlicht met metalen roedeverdeling. De deur wordt voorafgegaan door een trap. In de bakstenen achtergevel is er op de verdieping nog één oorspronkelijk, rechthoekig raam met kalkstenen omlijsting met negblokken. Op het gelijkvloers bevinden zich aangepaste 19de-eeuwse ramen en deur.

Interieur

Het interieur bestaat op het gelijkvloers en de verdieping uit een centrale gang en links en rechts twee achter elkaar gelegen vertrekken en een trappartij. Er bevinden zich enkele sobere 18de-eeuwse schouwtjes met Delftse tegels en plafonds met moer- en kinderbalken.

Pastorietuin

Haaks op het hoofdgebouw bevindt zich een éénlagig bakstenen gebouwtje onder een zadeldak met pannen. Achter en naast de pastorie ligt een vrij groot perceel onbebouwde zone dat dienst doet als weiland en tuin. De grond van het perceel is verhoogd ten opzichte van de begane grond.

  • Beschermingsdossier DL002102, Wilstraat 6: vml pastorie (S.n., s.d., digitaal dossier)

Bron: -

Auteurs: Dubaere, Barbara

Datum tekst: 2014

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Rutten

Rutten (Tongeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.