Sluizermolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Sluizen
Straat Sluizermolenweg
Locatie Sluizermolenweg 19, Tongeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tongeren (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Tongeren (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sluizermolen

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Watermolen op de Jeker. Sinds 1978 buiten bedrijf; in 1980-1981 wordt het molenrad verwijderd. Thans U-vormig geheel, het molenhuis, een diephuis, met aansluitend woonhuis (breedhuis) in de zuidvleugel, de L-vormige dienstgebouwen ten westen en ten noorden, haaks op het woonhuis. Kern naar verluidt van 1647: silex en mergelstenen delen, resten van vakwerkbouw; aanpassingen uit 19de, en 20ste eeuw. Witgekalkte bakstenen gebouwen onder gebogen zadeldak, wolfsdak voor het molenhuis; twee bouwlagen.

Het molenhuis behield een aantal silex muurpartijen; het kapgebint is zichtbaar in de geveltop: een ankerbalkstandjuk met standjuktussenstijl, jukstijlschoren, blokkelen en regels. Rondboogdeurtje (17de eeuw) in een verankerde omlijsting van kalksteenblokken.

Woonhuis en stallen behielden eveneens silex muurpartijen; de muuropeningen werden alle aangepast.

Dwarsschuur buiten het erf, aan de Sluizermolenweg. Bakstenen gebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen), voorzien van een bakstenen korfboogpoort met datering 1863.

Het binnenwerk bleef vrij gaaf bewaard: raderwerk, twee van de drie steenkringen, haverpletter, windas.

  • S.N., Werkgroep Molenzorg Zuid-Limburg, Watermolens Zuid-Limburg, Tongeren, s.a., p.37-38.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Sluizen

Sluizen (Tongeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.