Parochiekerk Sint-Medardus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Vreren
Straat Sint-Medardusstraat
Locatie Sint-Medardusstraat zonder nummer, Tongeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tongeren (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Tongeren (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Medardus

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Medardus met kerkhofmuur

Deze bescherming is geldig sinds 27-03-2001.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Medardus: kerkhof en pastorietuin

Deze bescherming is geldig sinds 27-03-2001.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Classicistische kerk, in 1779 gebouwd op de nog bestaande resten van een romaans gebouw, zichtbaar aan de voet van de heuvel waarop de huidige kerk zich bevindt; deze kerk, opgetrokken uit silexblokken, had een andere oriëntering dan de huidige kerk.

De plattegrond beschrijft een driebeukig schip van vijf traveeën met ingebouwde westtoren en een koor van een rechte travee en driezijdige sluiting, geflankeerd door 19de-eeuwse sacristiëen.

Schip met pseudo-basilicale opstand onder zadeldak (leien). Baksteenbouw, de traveeën gemarkeerd door pilasters, afgelijnd met mergelstenen hoekbanden. In de plint is materiaal van de romaanse kerk verwerkt. Rondboogvensters in een mergelstenen omlijsting met op regelmatige afstand geplaatste negblokken. De westgevel is blind; hij is evenals de toren voorzien van mergelstenen hoekbanden. Rondboogvormige galmgaten, zoals de vensters van het schip. Onder het eerste venster van de noordelijke zijbeuk, rondboogportaal in een rechthoekige kalkstenen omlijsting.

Bepleisterd interieur. Midden- en zijbeuken zijn van elkaar gescheiden door een zuilenrij van gemarmerde Toscaanse zuilen, die een entablement dragen waarop een tongewelf rust. De koorsluiting is aan de binnenzijde halfrond en overdekt door middel van een halve koepel. Vlakke zolderingen boven de zijbeuken.

Mobilair: Schilderij op doek, met voorstelling van de Apotheose van Sint-Rochus (Vlaamse school, 18de-eeuwse kopie van een 17de-eeuws werk); sculptuur: Calvariegroep, gepolychromeerd hout, Christusfiguur (midden 19de eeuw?), Maria en Johannes (midden 14de eeuw); Sint-Medardus, gepolychromeerd hout (circa 1400); Sint-Barbara, gepolychromeerd hout (eerste helft 16de eeuw); Piëta, afkomstig uit de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten, afgeloogd hout, begin 17de eeuw; Sint-Ambrosius, gepolychromeerd hout (begin 18de eeuw); Sint-Nikolaas van Myra, gepolychromeerd hout (De Tombay, circa 1854)); Sint-Margareta (confer voorgaande).

Hoofdaltaar met voorstelling van de Geboorte van Christus, doek (Van Maldeghem), en tabernakel met voorstelling van de Goede Herder, marmer (circa 1840); noordelijk zijaltaar van gemarmerd hout (midden 19de eeuw) met altaartafel van marmer (midden 18de eeuw); zuidelijk zijaltaar, gemarmerd hout, met altaartafel van marmer (midden 18de eeuw). Doopvont met vier maskers. Koorlezenaar in de vorm van een adelaar, messing (tweede helft 15de eeuw); boekdrager, messing (17de eeuw) op neogotisch voetstuk; twee lichtarmen, messing (15de eeuw); talrijke kandelaars, messing (17de en 18de eeuw). Orgel van Pereboom & Leyser, Maastricht (circa 1870).

Op het kerkhof een reeks grafkruisen uit 16de, 17de en 18de eeuw.

  • DANIELS P. & PAQUAY J., Inventaire archéologique des objets existant dans les édifices publics. Canton de Tongres, vol. I, Hasselt, 1914.
  • GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton Tongeren, Brussel-St.-Truiden, 1976, p.80-82.
  • ROOSE P., inspecteur orgelzaken B.M.L., Onuitgegeven gegevens .
  • SEVERIJNS P., Een greep uit de geschiedenis der kerkdorpen, in: 2000 jaar Tongeren. 15 vóór Chr. tot 1985. Hasselt, 1988, p.213-214.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Vreren

Vreren (Tongeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.