Huis Born

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat Altenbroek
Locatie Altenbroek 2, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Born

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beschrijving

Voormalige (vóór 1830) Broekermolen, graanmolen op de Noorbeek, reeds vóór 1900 omgevormd tot hoeve; afhankelijk van het kasteel Altenbroek. Op de Ferrariskaart (1771-1777) zijn twee langgestrekte gebouwen aangeduid, één mogelijk de voormalige watermolen.

Het huidige gebouw wordt in deze vorm voor het eerst aangeduid op het kadaster in 1887. Herenhuis met aansluitende stallen in L-vorm, en een losstaand dienstgebouw ten zuiden van het erf, dat door een oprit met de straat is verbonden. Witgekalkte bakstenen gebouwen onder zadeldaken, de dienstgebouwen uit de 19de eeuw, het woonhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Het woonhuis is een op de westgevel na vrijstaand herenhuis van twee bouwlagen, voorzien van een torenachtige uitbouw onder tentdak op de noordoosthoek. Uitstekende dakranden op houten consoles, gecementeerde en bakstenen decoratie in de vorm van banden, lisenen en de ontlastingsbogen der rechthoekige muuropeningen.

Stalvleugel aansluitend bij het woonhuis, en haaks hierop de overige stallen en de dwarsschuur, voorzien van bakstenen muuropeningen van verschillende vorm.

  • Heemkring Voeren en Omstreken, Architectuur in Voeren en Omstreken. 1794-1914, Voeren, 1989, p. 6.
  • HOLEMANS H., Wind- en watermolens in de provincie Limburg, sine anno, sine loco, pagina 25.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Aanvullende informatie

Ten westen van de gebouwen bevindt zich een jonge hoogstamboomgaard afgezoomd met een meidoornhaag. Deze bevindt zich op een plek die sinds de Kabinetskaart van de Ferraris ononderbroken hoogstamboomgaard is geweest.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.

Vanmaele, Nele (22-05-2017 )

Relaties

maakt deel uit van Altenbroek

Altenbroek (Voeren)

maakt deel uit van Altenbroek en Voervallei met omgeving

's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.