Onze-Lieve-Vrouwkapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat Kinkenberg
Locatie Kinkenberg zonder nummer, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Onze-Lieve-Vrouwkapel

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Onze-Lieve-Vrouwkapel

Deze bescherming is geldig sinds 04-11-2002.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Kinkenberg

Deze bescherming is geldig sinds 30-11-1960.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kleine kapel in barokstijl, in 1715 gebouwd door Henri Delvaux, eigenaar van het huis Het Wit Kruis. Eén travee onder zadeldak.

Witgekalkt bakstenen gebouw met mergelstenen speklagen, op een hoge gepikte plint van bak- en mergelsteen. Rondboogvormige geveltop, afgewerkt met naïeve mergelstenen voluten en voorzien van een gedichte, mergelstenen oculus en een mergelstenen aedicula; geprofileerde mergelstenen lijst onder de geveltop; hierboven het opschrift VIRGINA MARIA. Bakstenen rondboogportaal op recentere, gepikte kalkstenen posten. De zijgevels zijn voorzien van een zware, geprofileerde kroonlijst op ojiefvormige consoles, beide van mergelsteen.

Thans niet meer in gebruik en in zeer slechte staat.

  • ANSAY J., Het Wit-Kruis te 's Gravenvoeren, in Heem, 15, 1971, pagina 61-72.
  • SWERON G., onuitgegeven nota's.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van 's-Gravenvoeren

's Gravenvoeren (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.