erfgoedobject

Hof van Duffel

bouwkundig element
ID
3766
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3766

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hof van Duffel
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Voormalig "Hof van Duffel", heden Onze-Lieve-Vrouw-instituut voor verpleegkunde.

Benaming "Hof van Duffel" dateert van na 1506 toen het oude Hof van Duffel in de Potterijstraat van de familie der Berthouders in vreemde handen overging; bleef tot in 1633 eigendom van een tak van de Berthouders. Heden bestaande uit twee delen gescheiden door tuin en gelegen tussen de Augustijnenstraat en de Bleekstraat. Het is de vleugel aan de Augustijnenstraat die het voormalige "Hof" uitmaakte. Vermoedelijk oudere kern (op oudere foto's waar de nieuwe bouw, rechts van het hof nog ontbreekt, zijn muurvlechtingen en sporen van ankers zichtbaar in de zijgevel).

Rijhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (kunstleien, nok parallel aan de straat). Bakstenen lijstgevel volledig aangepast en "gerestaureerd" in de 19de en 20ste eeuw. Gevelordonnantie: twee registers geritmeerd door eenvoudige pilasters en geleed door gekorniste lijsten; sokkel in similinatuursteen. Eenvoudige rechthoekige benedenvensters in licht uitspringende similinatuurstenen omlijsting; tweede bouwlaag gemarkeerd door korfboogvensters in licht vooruitspringende bakstenen omlijsting met imposten en sluitsteen van witgeschilderde steen; arduinen onderdorpels en casementen op borstwering. Haast vierkante vensters op de lagere, blijkbaar toegevoegde, derde bouwlaag afgelijnd met een zware houten kroonlijst en tandlijst. Rondboogpoort in witgeschilderde zandstenen omlijsting met kwartholbeloop voorzien van drie sluitstenen en gekorniste druiplijst; empirehoutwerk. 19de-eeuws interieur.

De U-vormige vleugel aan de Bleekstraat bestaat uit een oudere kern waartegen in 1965 een nieuwe gevelsteen werd geplaatst en een nieuwe bouw. Het oudste gedeelte bevat deels nog een 18de-eeuws interieur (onder meer stucplafonds). De vleugel met binnenplaats is van de straat afgescheiden door een muur met natuurstenen parement met korfboogpoort (18de-eeuws) opgenomen in een arduinen schouderboogomlijsting, deels kwarthol en bolrond geprofileerd, deels geblokt onder arduinen entablement met kroonlijst en kantonnerende voluten; groengeschilderd houtwerk.


Bron     : Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Eeman, Michèle, Kennes, Hilde, Mondelaers, Lydie
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hof van Duffel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3766 (Geraadpleegd op )