Watermolen Het Meuleke

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat Mulleke
Locatie Mulleke 1, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Watermolen Het Meuleke

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige watermolen op de Voer. De oude kern wordt aangeduid door de bewaarde erk (molensluis) - steen met de datering 1746. Tot de Eerste Wereldoorlog werd hier commercieel gemalen; na de verwoesting in 1914 worden de gebouwen volledig heropgebouwd; met een nieuwe, zeer beperkte installatie wordt tot 1943 graan gemalen voor eigen gebruik; tot 1946 zorgde deze installatie voor de eigen electriciteit. Na verkoop in 1984 wordt de installatie verwijderd (1985).

L-vormig geheel, bestaande uit bakstenen gebouwen onder zadeldaken met verspringende nokhoogten. De gebouwen werden na verwoesting tijdens de Eerste Wereldoorlog volledig heropgebouwd en voor kort gerestaureerd, waarbij de moleninstallatie verdween.

Woonhuis in de zuidwesthoek, dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen op sterk verhoogde begane grond; twee keldervensters.

Links, aansluitende, lagere stal van anderhalve bouwlaag. De westvleugel omvat de dwarsschuur en het molenhuis. Alle gebouwen zijn voorzien van getoogde, bakstenen vensters met hardstenen lekdrempels; rechthoekige zoldervensters. Getoogde bakstenen deuren met hardstenen negblokken aan de posten. De staldeuren zijn halfdeuren, de schuurpoort is een hoge rondboogpoort, eveneens voorzien van hoger beschreven posten.

  • NIJSSEN J. & VANDENABEELE E., Molenboekje Voeren en omliggende (V.V.V. Voerstreek en Opbouwwerk Voeren), Voeren, 1991, 2de uitg., pagina 9.
  • VANDENABEELE E., onuitgegeven nota's.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van 's-Gravenvoeren

's Gravenvoeren (Voeren)

maakt deel uit van Altenbroek en Voervallei met omgeving

's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren (Voeren)

is gerelateerd aan Drie opgaande okkernoten

Mulleke 1 (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.