Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat Schophem
Locatie Schophem 82, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beschrijving

Belangrijke hoeve, uit de eerste helft van de 18de eeuw, sterk aangepast in de tweede helft van de 19de eeuw. Niet meer in bedrijf. Bakstenen gebouwen, die op verschillende plaatsen muurpanden van silexblokken behielden, onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een waarschijnlijk rechthoekig erf (niet toegankelijk), bereikbaar via een korfboogvormige, bakstenen inrijpoort.

Het woonhuis beslaat de oostelijke hoek van het gebouw: de noordoostvleugel en het gedeelte naast de zuidoostelijke inrijpoort. De onderbouw is van breuksteen. De achtergevel is voorzien van een baksteenfries met muizentand en dropmotief. De oorspronkelijke vensters zijn de rechthoekig (onder meer een bolkozijn) in kalkstenen omlijsting met sponningbeloop. De rondboogvormige en getoogde bakstenen vensters dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw.

De zuidwestvleugel is waarschijnlijk een stalvleugel, terwijl de schuur zich zoals gebruikelijk achteraan het erf bevindt. Tegen de achtergevel van laatst genoemde bevindt zich een schop onder lessenaarsdak.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Altenbroek en Voervallei met omgeving

's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren (Voeren)

maakt deel uit van Schophem

Schophem (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.