Langgestrekte hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat Schophem
Locatie Schophem 81, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Langgestrekte hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Sterk gewijzigde hoeve (nok loodrecht op straat), mogelijk met oude kern, doch huidig uitzicht uit de 19de eeuw. Vormt samen met de aaneengesloten, aan de straat gelegen gebouwen van de hoeve nummer 83-85 één geheel. Gebouwen onder zadeldaken, op een plint van breuksteen.

Links, bakstenen woonhuis met complexe, gewijzigde vorm, hoofdzakelijk daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw (getoogde, bakstenen muuropeningen).

Rechts, dwarsschuur, die haar origineel uitzicht vrij goed behield: stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen, voorzien van een rechthoekige houten poort en dito staldeur.

Een stal in stijl- en regelwerk met bakstenen vulllingen staat haaks op de schuur, aan de straat; halfdeur in houten omlijsting en twee kleine houten kozijnen.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Altenbroek en Voervallei met omgeving

's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren (Voeren)

maakt deel uit van Schophem

Schophem (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.