erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
37715
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37715

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), met plinten van kalkstenen breuksteen, gepikt op sommige plaatsen, gegroepeerd rondom een rechthoekig erf. Oude kern uit de 17de eeuw (woonhuis), thans grotendeels daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw.

Het erf is bereikbaar via een bakstenen korfboogpoort in de oostvleugel aan straatzijde; deze draagt op de kalkstenen sluitsteen de initialen G.C. en de datering 1780; erboven een getoogd venster, oorspronkelijk beluikt, in een rechthoekige kalkstenen omlijsting met sponningbeloop. Aan erfzijde behield dit gedeelte zijn stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen, en een rechthoekig venster in geprofileerde houten omlijsting.

Woonhuis met stal in het verlengde in de zuidvleugel, bestaande uit een laag en langgestrekt gedeelte en een hoger gedeelte van twee traveeën aan straatzijde. Witgekalkte baksteenbouw. De oude kern blijkt uit de gesmeed ijzeren muurankers met krullen, het kleine kalkstenen venster met negblokkken, dievenijzers en duimen in de oostelijke zijgevel en de rondboogdeur in kalkstenen omlijsting met negblokken (eerste helft 17de eeuw) in de zuidgevel; in deze gevel bleven verder nog drie kalkstenen bolkozijnen (eerste helft 18de eeuw) op de bovenverdieping bewaard. De overige muuropeningen werden aangepast in verschillende perioden. Fraaie rechthoekige deur in kalkstenen omlijsting met oorspronkelijk houtwerk, bovenlicht met roedeverdeling en bel (eerste helft 19de eeuw) in de oostelijke zijgevel. De muuropeningen aan erfzijde werden grotendeels gedicht.

De stal achteraan het erf behield een gesmeed ijzeren hartvormig muuranker (17de-eeuw ?), en een getoogde deur in een rechthoekige kalkstenen omlijsting met sluitsteen, waarboven een gelijkaardig venster (circa 1780).

Langsschuur in de noordwesthoek van het erf, op de kalkstenen sluitsteen van de bakstenen korfboogpoort gedateerd 1757 en voorzien van de initialen IHS en G.C.

De noordvleugel wordt grotendeels ingenomen door recente dienstgebouwen, op een klein gebouw na, haaks aansluitend op de straatvleugel: twee traveeën en anderhalve bouwlaag, grotendeels opgetrokken uit kalkstenen breuksteen, en voorzien van een houten bolkozijn met sponningbeloop en een rechthoekig kalkstenen deurtje met houtwerk uit begin 19de eeuw.

De twee rechter traveeën van de straatvleugel behoren thans tot nummer 39, dat met drie traveeën in het verlengde van deze vleugel werd opgetrokken en dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw. De vensters in de twee linker traveeën schijnen te dateren uit de periode van de bouw van de hoeve (tweede helft 18de eeuw): getoogd in een rechthoekig, geprofileerde kalkstenen omlijsting met duimen.

  • WAELBERS C., 's Gravenvoeren. Wegen-paden-plaatsnamen-gehuchten-huizen-kruisen-bomen, in Heem, 3, 1959, 4-5, pagina 8-11.

Bron     : Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37715 (Geraadpleegd op )