U-vormige hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat Vitschen
Locatie Vitschen 52, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed U-vormige hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beschrijving

Kleine hoeve, niet meer in bedrijf, met huidig uitzicht grosso modo uit eind 19de, begin 20ste eeuw, doch oudere kern (muurpanden van silex, resten van vakwerkbouw). Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, dat met zijn open zijde aan de straat ligt en hier is afgesloten door middel van een ijzeren hek.

De noord- en westvleugels worden thans volledig door het woonhuis ingenomen, de oostvleugel omvat de voormalige stal en dwarsschuur.

Naast recente en getoogde bakstenen muuropeningen uit de tweede helft van de 19de eeuw behield het woonhuis een muurpand in silexblokken, voorzien van twee rechthoekige venstertjes in een houten omlijsting met sponningbeloop. Het stalgedeelte behield in de achtergevel eveneens een muurgedeelte van silexblokken, met een luik zoals hoger beschreven vensters, en een klein gedeelte van het oorspronkelijke stijl- en regelwerk.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van 's-Gravenvoeren

's Gravenvoeren (Voeren)

maakt deel uit van Altenbroek en Voervallei met omgeving

's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.