Sint-Annakapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat Berneauweg
Locatie Berneauweg zonder nummer, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Annakapel

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Sint-Annakapel

Deze bescherming is geldig sinds 04-12-2003.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kleine, rechthoekige kapel van één travee onder zadeldak, gelegen op de kruising van negen wegen, onder meer de Boomstraat en de wegen naar Berneau, Dalhem en Warsage. De inplanting is zeer oud; de open, driehoekige ruimte vóór de kapel werd de Driesche genaamd; hier vergaderde het hooggerecht van Voeren. Tot in de eerste helft van de 19de eeuw bevonden zich hier verschillende zeer grote stenen, die werden weggenomen bij de aanleg van de wegen naar Warsage en Berneau.

Gecementeerde bakstenen gevels, de voorgevel voorzien van een driehoekig houten fronton, waarop een schild met voorheen het opschrift H ANNA BVO, thans verdwenen; daarboven bevond zich de eveneens verdwenen, datering 1815, jaar waarin de kapel werd gerestaureerd; het huidig uitzicht dateert waarschijnlijk uit deze periode. Rechthoekig portaal met 19de-eeuws houtwerk.

Volledig bepleisterd interieur met tongewelf.

Mobilair: merkwaardig beeld van Sint-Anna-ten-Drieën, staande voorgesteld, 1510-1520.

  • S.N.,Laat-gotische beeldsnijkunst uit Limburg en Grensland, in Provinciaal Museum voor Religieuze Kunst, Sint-Truiden,1990, nummer 623.
  • SWERON G., onuitgegeven nota's.
  • WAELBERS C., De legende van het beeld en van de kapel van de H. Anna te 's Gravenvoeren, in De Band, 2, 1958, 4, pagina 4-6.
  • WAELBERS C., 's Gravenvoeren. Sint Anne Driesche , in De Band, 2, 1958, 4, pagina 3.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Berneauweg

Berneauweg (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.