Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opneming

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Moelingen
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat zonder nummer, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
 • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
 • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opneming

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opneming met kerkhof

Deze bescherming is geldig sinds 04-11-2002.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opneming: toren
gelegen te Dorpsstraat zonder nummer (Voeren)

Deze bescherming is geldig sinds 03-08-1956.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Pseudo-basilicale kruiskerk met romaanse toren uit de 12de eeuw, vroeg-gotisch schip, met buitenmuren uit een latere periode (tweede helft 16de eeuw?), en neogotisch koor en transept van 1906-1907 naar ontwerp van M. Christiaens.

De plattegrond beschrijft een driebeukig schip van drie traveeën met voorstaande westtoren, een transept en een koor van twee rechte traveeën met driezijdige sluiting.

Vierkante toren van breuksteen (voornamelijk kalksteen) in onregelmatig verband; drie geledingen onder ingesnoerde naaldspits; de bovenste geleding is zwaar verankerd door middel van gesmeed ijzeren muurankers met krullen. De oorspronkelijke muuropeningen zijn de kleine, rechthoekige vensters. 17de-eeuwse portaal in de noordzijde: rondboogdeur in een kalkstenen omlijsting met negblokken; erboven een neoclassicistisch rondboogvenster in hardstenen omlijsting (19de eeuw).

De middenbeuk is van hetzelfde materiaal als de toren. De gevel van de noordelijke zijbeuk is neogotisch, evenals het transept en het koor. Deze delen zijn van baksteen, afgewerkt met hardsteen voor lijsten en afdekkingen. Breukstenen plint. Dubbel bakstenen dropmotief onder de kroonlijst. Spitsboogvensters in een omlijsting van helderrode baksteen; maaswerk van zachte, gele natuursteen. Zadel- en lessenaarsdaken (leien). De buitenmuur van de zuidelijke zijbeuk heeft neogotische vensters zoals beschreven, doch behield ertussen de muurpanden uit een oudere periode, voorzien van mergelstenen elementen (16de-, vroeg 17de eeuw).

Vroeg-gotisch interieur, bepleisterd en van stucwerk voorzien tussen 1712 en midden 18de eeuw. Overwelving van de middenbeuk door middel van een afgevlakt tongewelf; vlakke zolderingen boven de zijbeuken. Neogotische houten zolderingen boven het transept en dito spitstongewelf boven het koor. Midden- en zijbeuken zijn van elkaar gescheiden door middel van een spitsboogarcade op vroeg-gotische, kalkstenen zuilen met waterbladkapiteel.

Mobilair: Kruisbeeld, gepolychromeerd hout (eind 16de eeuw ?); processiemadonna (tweede helft 16de eeuw). Hoofdaltaar: neogotisch, koperen retabel. Twee biechtstoelen, eik, rococo (midden 18de eeuw). Orgel. Doopvont, herbruikt pilasterkapiteel, hardsteen (17de eeuw ?). Stucwerk der zolderingen en gewelven met de wapens van Hans-Willem van Kerkem (+ 1710) en Barbara van Gulpen (+ 1735): middenbeuk en noordelijke zijbeuk, rococo (midden 18de eeuw); zuidelijke zijbeuk, Lodewijk XIV (begin 18de eeuw). Twee glasramen in de sacristie, respectievelijk gedateerd 1575 en 1715. Grafsteen van 1650.

 • DE DIJN C.G., Monumentenroutes 1975, in Kunst en Oudheden in Limburg, Hasselt, 1975, pagina 27.
 • DRIESEN W., Mathieu Christiaens, ingenieur-architect te Tongeren (1865-1934) , in Het Oude Land van Loon, 40, 1985, pagina 62.
 • DUSAR A., Beknopte beschrijving van de gerangschikte monumenten en landschappen op het grondgebied van de provincie Limburg , in De Tijdspiegel, 1, 25, 1970, pagina 19.
 • GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton Sint-Martens-Voeren, Brussel, 1975, pagina 13-14.
 • KUBACH H.E.-VERBEEK A., Romanische Baukunst an Rhein und Maas. Katalog der vorromanischen und romanischen Denkmäler, Berlin, 1976, pagina 783.
 • N[IJSSEN] J.-S[WERON] G., De kerk van Moelingen (Voersprokkels, 4, 1973, 1, pagina 13-18).
 • TIMMERS J.J.M., De kunst van het Maasland, Assen, 1971, pagina 155.
 • De Voerstreek , in De Tijdspiegel, 31, 1976, 2-3, pagina 11-12.
 • Heemkring Voeren e.o., met medewerking van T. TIMMERS, 1991.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Dorpsstraat (Moelingen)

Dorpsstraat (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.