Kruisbeeld

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Moelingen
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat zonder nummer, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kruisbeeld

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als monument Gemeentehuis Moelingen: grenspalen en kruisbeeld

Deze bescherming is geldig sinds 04-11-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hardstenen kruisbeeld op kalkstenen sokkel, vóór het gemeentehuis, met chronogram: MEDELA/ CRUCIFIXI (1768) op de sokkel, en datering 1768 ingekrast op de achterzijde. Mogelijk slaat deze datering alleen op de sokkel, en is het kruisbeeld ouder.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Dorpsstraat (Moelingen)

Dorpsstraat (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.