Hoeve Middelhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Remersdaal
Straat Middelhof
Locatie Middelhof 1, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Middelhof

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beschrijving

Op de Ferrariskaart (1771-1777) aangeduid als "Mittelhof". Hoeve met losstaande bestanddelen, mogelijk oorspronkelijk langgestrekt. Het oude, langgestrekte gedeelte met voormalige ordonnantie woonhuis-stallen en dwarsschuur, dateert uit de 17de eeuw (eerste helft?, voorgevel); het gebouw werd waarschijnlijk eind 18de eeuw vergroot naar achteren toe met aanpassing van de dakhelling. De twee linker traveeën dateren uit eind 19de eeuw. Zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen). Het erfgedeelte vóór dit gebouw is gekasseid.

De voorgevel behield in de bovenbouw een rijke vakwerkconstructie met kleine vakken, thans met bakstenen vullingen, vrij verticaal geritmeerd in het woonhuis, in het voormalige schuurgedeelte voorzien van twee schoren. De bakstenen ondervernieuwing, voorzien van gesmeed ijzeren, S-vormige muurankers, schijnt zeer oud; lage, breukstenen plint. Van de originele vensters rest alleen het bolkozijn in houten omlijsting met sponningbeloop op de bovenverd van het woonhuis. De woonhuisdeur is rechthoekig, in een kalkstenen omlijsting (eind 18de eeuw); merkwaardige staldeur, in een beschilderde natuurstenen omlijsting met negblokken en een halfronde, natuurstenen latei, waarboven een rondboogvormige bakstenen ontlastingsboog van een rollaag (eerste helft 17de eeuw?); een rechthoekige staldeur in houten omlijsting vervangt een oudere deur waarvan de bakstenen ontlastingsboog bewaard bleef.

De schuurpoort, voorheen in een rechthoekige houten omlijsting is thans gedicht; twee recente muuropeningen op deze plaats. De recente linker traveeën zijn voorzien van getoogde bakstenen muuropeningen.

Bakstenen achtergevel met twee bouwnaden: de eerste duidt de eind 19de-eeuwse vergroting met de twee zuidwestelijke traveeën aan, de tweede markeert de scheiding tussen woonhuis en stal; plint van kalkstenen breuksteen in het oude gedeelte. S-vormige muurankers. Origineel zijn twee bovenvensters van het woonhuis: kleine rechthoekige vensters in kalkstenen omlijsting met sponningbeloop en duimen (eind 18de eeuw).

Aansluitende lagere stal onder zadeldak, uit de 19de eeuw, met behouden vierkant luik in houten omlijsting met sponningbeloop.

Tegenover het woonhuis, nok evenwijdig aan straat, stal onder zadeldak uit de tweede helft van de 19de eeuw. Baksteenbouw met afwerking van hardsteen. Dit gebouw vervangt twee thans verdwenen dienstgebouwen.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Gulpvallei met omgeving

Remersdaal, Teuven (Voeren)

maakt deel uit van Remersdaal

Remersdaal (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.