Parochiekerk Sint-Heribertus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Remersdaal
Straat Remersdaal-Dorp
Locatie Remersdaal-Dorp 1, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Heribertus

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Heribertus

Deze bescherming is geldig sinds 21-02-2012.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De oorspronkelijke kerk lag zuidelijker in de dorpsstraat, waar zich thans nog het kerkhof bevindt. In 1447 wordt een kerk vermeld, in 1624 een "capella sub Teuven". De huidige kerk wordt gebouwd in 1876-1879 naar ontwerp van de architect L. Blandot van Huy, na afbraak van de oude kerk.

Basilicale kerk in neogotische stijl, noordoost-zuidwest georiënteerd op het bestaande stratenplan. Het grondplan beschrijft een driebeukig schip van zes traveeën, een half ingebouwde westtoren en een koor van twee rechte traveeën met vlakke sluiting, geflankeerd door de sacristie aan de zuidwestzijde en het oratorium van de heren van Obsinnich aan de noordoostzijde.

Bakstenen gebouw op een hoge bakstenen plint, met hardstenen afwerking voor de omlijstingen der muuropeningen en de afdekking der steunbeerversnijdigen en puntgevels; een zachte, gele natuursteen voor het maaswerk der vensters. Toren van twee geledingen, de bovenste octagonaal en op elke zijde van een puntgevel voorzien; de onderste geleding geflankeerd door overhoekse en loodrecht op elkaar gestelde steunberen. Rechthoekig portaal waarboven een breed spitsboogvenster, beide gevat in een geprofileerde, spitsboogvormige omlijsting met puntgevelbekroning. Gevelritmering door middel van kleine spitsboogvenstertjes en -nissen. Spitsboogvormige galmgaten met maaswerk. Ingesnoerde naaldspits.

Het schip heeft een basilicale opstand, de zijbeuken zijn uitgewerkt als een reeks dwarskapellen onder individuele zadeldaken. Spitsboogvensters met maaswerk.

Bepleisterd interieur, voorheen van neogotische muurschilderingen voorzien, thans witgeschilderd. Midden- en zijbeuken van elkaar gescheiden door middel van een spitsboogarcade op zuilen met bladkapiteel. Overwelving door middel van kruisribgewelven op colonnetten met gelijkaardig kapiteel. De noordoostwand van het koor is doorheen de lambrisering opengewerkt naar het oratorium van de heren van Obsinnich toe.

Mobilair: Kruisbeeld, gepolychromeerd hout (midden 19de eeuw). Kwalitatief merkwaardig neogotisch mobilair van onbeschilderde eik: retabel van het hoofdaltaar, met voorstelling van Christus en de Emmaüsgangers, Petrus, Paulus en twee engelen, en de Calvarie (gedateerd 1879); zuidwestelijk zijaltaar met Sint-Jozefbeeld; noordoostelijk zijaltaar met Onze-Lieve-Vrouwebeeld. Koorstoelen; lambrisering van het koor, met heiligenbeelden in nissen (1876); communiebank; preekstoel met voorstelling van de vier Evangelisten, gedateerd en gesigneerd M.Hoeken - C.Janssen, Sint-Truiden, 1886; twee biechtstoelen. Orgel. Marmeren doopvont met deksel van messing (circa 1800).

Neogotische glasramen, het glasraam boven het koor met voorstelling van de Geboorte van Christus met Aanbidding van Herders en Wijzen (circa 1880).

In het oratorium van de heren van Obsinnich een grafsteen van de familie d'Eynatten-van Holsyt († 1562 en 1542).

Aan de buitenzijde, tegen de koorsluiting, grafmonument van de familie de Furstenberg (eind 19de eeuw).

  • GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton Sint-Martens-Voeren, Brussel, 1975, pagina 14-15.
  • SIMENON G., Visitationes archidiaconales archidiaconatus Hasbaniae in dioeceseni Leodiensi ab anno 1613 ad annum 1736, Liège, 1939, pagina 576-577.
  • S.N., Heemkring Voeren en omstreken, met medewerking van deken LEMMENS, 1991.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Remersdaal-Dorp

Remersdaal-Dorp (Voeren)

omvat Geschoren meidoornhaag bij kerkhof Remersdaal

Remersdaal-Dorp 1 (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.