Kapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Remersdaal
Straat Hagelstein
Locatie Hagelstein zonder nummer, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kapel uit eind 19de-, begin 20ste eeuw, aangebouwd tegen de zijgevel van huis nummer 19. Voorheen gedateerd N 19/53 G, verwijzend naar een restauratie of de verbouwing van het portaal.

Rechthoekig bakstenen gebouwtje van één travee onder zadeldak (leien), met breukstenen onderbouw in de zijgevels. De voorgevel, met bakstenen rondboogportaal wordt geflankeerd door twee metalen zuilen (?).

Mobilair: gepolychromeerde Piëta op een kalkstenen sokkel met opschrift: BID VOOR DE/ LEVENDE ZIELEN VAN/ HET VAGEVUUR/ 1844.

  • NIJSSEN J., Manuscript Voerense percelen, 1992.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Hagelstein (Remersdaal)

Remersdaal (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.