Langgestrekte hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Remersdaal
Straat Hagelstein
Locatie Hagelstein 25, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Langgestrekte hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Langgestrekte hoeve, evenwijdig met nummer 19; ordonnantie woonhuis-stal, het woonhuis aan straatzijde gelegen. Bakstenen gebouw onder zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen). Aangepast in verschillende perioden, de oude kern (18de eeuw ?) blijkt uit een klein, rondboogvormig laadvenster in een geprofileerde kalkstenen omlijsting met sluitsteen, voorheen beluikt.

De ordonnantie van het woonhuis dateert uit midden 19de eeuw: rechthoekige muuropeningen in hardstenen omlijsting, de vensters met lekdrempels. Aangepaste muuropeningen, grotendeels de tweede helft van de 19de eeuw, in de stal. Recentere dienstgebouwen ten noordoosten.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Hagelstein (Remersdaal)

Remersdaal (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.