Hoeve van het kasteel van Obsinnich

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Remersdaal
Straat Obsinnich
Locatie Obsinnich 4, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve van het kasteel van Obsinnich

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 21-12-2017.

Beschrijving

De U-vormige hoeve is met haar open zijde naar het kasteel toe gericht. Ze is thans in twee gesplitst: het noordwestelijk gedeelte hoort bij het kasteel.

De inrijpoort bevindt zich in de zuidwestelijke stalvleugel, de gekasseide oprit is door bakstenen muren afgezoomd. Korfboogpoort in een rechthoekige hardstenen omlijsting met neuten, imposten, verdiepte panelen, druiplijst en sluitsteen, met datering 1880. Een driehoekig bakstenen fronton erboven dateert waarschijnlijk uit dezelfde periode. Boven de poort, een hergebruikte, kalkstenen gevelsteen met de wapens van de Furstenberg en de Hochsteden, en datering ANNO 1730, verwijzend naar een grondige herbouw van de hoeve, die, hoewel ze waarschijnlijk een oudere kern heeft, grosso modo uit deze periode dateert.

Bakstenen gebouwen onder gebogen schilddaken (resten van de oorspronkelijke leien dakbekleding), gegroepeerd rondom een rechthoekig geplaveid erf, waarvan het centrale gedeelte voorheen door de mestvaalt werd ingenomen. Stal en woonhuis in tegenover elkaar liggende vleugels van gelijkaardige proporties respectievelijk ten zuidwesten en ten noordoosten van het erf; de dwarsschuur vormt de verbinding tussen beide delen en is iets korter en breder. De gebouwen zijn voorzien van gesmeed ijzeren, S-vormige muurankers.

Het woonhuis telt anderhalve bouwlaag en is in het centrale gedeelte onderkelderd. De oude kern bleef bewaard in de resten van een breukstenen plint. Verschillende bouwnaden en sporen van verbouwingen zijn in de gevel zichtbaar. De muuropeningen dateren uit verschillende perioden: de oudste zijn de kleine, rechthoekige venters in een gebouchardeerde kalkstenen omlijsting met negblokken, sponningbeloop, diefijzers en duimen (midden 17de eeuw). Mogelijk dateert de dubbele rondboog in de rechter hoek, die zijn identieke tegenhanger heeft op dezelfde plaats in de tegenover liggende stalvleugel, uit dezelfde periode: het zijn twee gekoppelde bakstenen rondbogen op twee kalkstenen pijlers met impost en een ronde, kalkstenen deelzuil met kapiteel; kalkstenen sluitstenen. Een aantal kleine, rechthoekige vensters in kalkstenen omlijsting met sponningbeloop en duimen dateren mogelijk uit de door de gevelsteen aangeduide periode. De houten zoldervensters met sponningbeloop en de rechthoekige deur in kalkstenen omlijsting met oorspronkelijk houtwerk, dateren uit de eerste helft van de 19de eeuw. In een recentere periode (eind 19de-, begin 20ste eeuw) werd het noordwestelijk gedeelte van deze vleugel, dat tot het kasteel behoort, van bakstenen spitsboogvensters voorzien.

De ertegenover liggende stalvleugel is, op de hoger vermelde dubbele poort na (hier gedicht) voorzien van muuropeningen uit de eerste helft van de 19de eeuw: rechthoekige staldeuren en -vensters in een vlakke, kalkstenen omlijsting.

Dubbele dwarsschuur, voorzien van dezelfde deuren als de stal, recente venters en twee getoogde poorten met bakstenen bogen, de linkse met kalkstenen posten, de rechtse met recente bakstenen posten.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Gulpvallei met omgeving

Remersdaal, Teuven (Voeren)

maakt deel uit van Remersdaal

Remersdaal (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.