Hoeve aan De Vogelstang

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat Vogelstang
Locatie Vogelstang 7, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve aan De Vogelstang

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Gelegen aan het pleintje, zogenaamd De Vogelstang, een driehoekig plein, ontstaan na de aanleg van de spoorweg in de Eerste Wereldoorlog; voorheen was dit de verbinding met Sint-Pieters-Voeren en Berg; op het pleintje bevindt zich een kastanjeboom. Voormalige belangrijke, U-vormige hoeve, thans gedeeltelijk afgebroken; omvorming tot Centre Culturel Francophone is aan de gang.

Bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een erf met onregelmatige vorm, aan de westzijde open naar de straat en hier door een lage muur en een hek afgesloten. Oude kern uit de eerste helft van de 18de eeuw, zichtbaar in het woonhuis; de dwarsschuur wordt voor het eerst vermeld in 1845, de stallen in 1907.

Ten zuiden van het erf, vrijstaand woonhuis, een gedeeltelijk afgebroken dubbelhuis van twee bouwlagen onder thans verdwenen zadeldak. Bakstenen gebouw op en hoge plint van silexblokken. Enkele S-vormige gesmeed ijzeren muurankers. De muuropeningen werden aangepast; op de eerste bouwlaag rechthoekige vensters in een geprofileerde kalkstenen omlijsting van hergebruikt materiaal met duimen.

Stal en dwarsschuur in L-vorm ten noorden en ten oosten van het erf. Bakstenen gebouwen, waarvan alleen de stal het zadeldak met Vlaamse pannen behield. Laatstgenoemd gebouw is aan erfzijde voorzien van rechthoekige staldeuren in een kalkstenen omlijsting van hergebruikt materiaal, en bakstenen rondboogvensters met een doorlopende bakstenen druiplijst. Tegen de westelijke zijgevel bevindt zich een houten kruisbeeld met witgeschilderde, gietijzeren Christusfiguur, waarboven een kalkstenen gevelsteen met dubbel kruis en opschrift AMA/ SIN/ AMATHEMA, waarschijnlijk van elders afkomstig.

De schuur is vrijwel volledig afgebroken, alleen de bakstenen voorgevel bleef behouden, op een plint van silex en voorzien van twee korfboogpoorten met kalkstenen posten, imposten en sluitsteen.

  • NIJSSEN J., Manuscript Voerense percelen, 1992.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Sint-Martens-Voeren

Sint-Martens-Voeren (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.