Hoeve Den Hof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat 't Hof
Locatie 't Hof 9, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Den Hof

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Hoeve Den Hof

Deze bescherming is geldig sinds 16-06-2000.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Den Hof met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 16-06-2000.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beschrijving

Voormalige zetel van het leenhof Van den Bongart, een groot leen van het graafschap van Dalhem; vier onderlenen ressorteerden eronder. Door aankoop in 1637 in bezit van de familie de Loë-Imstenrade, heren van Mheer. In 1772 met het leenhof van Gronsveld tot één leenhof verenigd.

Van de verschillende gebouwen bleef slechts één bewaard, een gebouw van baksteen onder zadeldak, in kern van de eerste helft 18de eeuw. Oorspronkelijk anderhalve bouwlaag, thans met een halve bouwlaag verhoogd. Muurpanden van silex in de zijgevel. De oorspronkelijke muuropeningen zijn de bolkozijnen in kalkstenen omlijsting. Rechthoekige deur in dito omlijsting.

Tegenover het gebouw, bleven het tracée van grachten en muurresten van de middeleeuwse donjon bewaard.

  • CRASBORN P., De familie Crasborn. Een historisch overzicht, Rotterdam, 1986, pagina 54-55.
  • JANSSEN de LIMPENS K.J.T., Leen- en Laathoven in de Maaslandse Territoria vóór 1795, in Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 6, Maastricht, 1974, pagina 22, 26.
  • MERGELSBERG B., Over Mottes , in D'r Koeenwoof, 1991, 4, pagina 17-18.
  • NIJSSEN J., Manuscript Voerense percelen, 1992.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Aanvullende informatie

De relicten van de donjon liggen onder grasland. De hoeve is omringd met een hoogstamboomgaard met geschoren veekeringshagen van meidoorn. Minstens vanaf de Kabinetskaart van de Ferraris is deze ononderbroken hoogstamboomgaard is geweest.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.

Vanmaele, Nele (22-05-2017 )

Relaties

maakt deel uit van Altenbroek en Voervallei met omgeving

's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren (Voeren)

maakt deel uit van Sint-Martens-Voeren

Sint-Martens-Voeren (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.