erfgoedobject

Hoeve Den Hof

bouwkundig element
ID
37842
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37842

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige zetel van het leenhof Van den Bongart, een groot leen van het graafschap van Dalhem; vier onderlenen ressorteerden eronder. Door aankoop in 1637 in bezit van de familie de Loë-Imstenrade, heren van Mheer. In 1772 met het leenhof van Gronsveld tot één leenhof verenigd.

Van de verschillende gebouwen bleef slechts één bewaard, een gebouw van baksteen onder zadeldak, in kern van de eerste helft 18de eeuw. Oorspronkelijk anderhalve bouwlaag, thans met een halve bouwlaag verhoogd. Muurpanden van silex in de zijgevel. De oorspronkelijke muuropeningen zijn de bolkozijnen in kalkstenen omlijsting. Rechthoekige deur in dito omlijsting.

Tegenover het gebouw, bleven het tracée van grachten en muurresten van de middeleeuwse donjon bewaard.

 • CRASBORN P., De familie Crasborn. Een historisch overzicht, Rotterdam, 1986, pagina 54-55.
 • JANSSEN de LIMPENS K.J.T., Leen- en Laathoven in de Maaslandse Territoria vóór 1795, in Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 6, Maastricht, 1974, pagina 22, 26.
 • MERGELSBERG B., Over Mottes , in D'r Koeenwoof, 1991, 4, pagina 17-18.
 • NIJSSEN J., Manuscript Voerense percelen, 1992.

Bron     : Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :

Aanvullende informatie

De relicten van de donjon liggen onder grasland. De hoeve is omringd met een hoogstamboomgaard met geschoren veekeringshagen van meidoorn. Minstens vanaf de Kabinetskaart van de Ferraris is deze ononderbroken hoogstamboomgaard is geweest.

 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
Auteurs : Vanmaele, Nele
Datum:

Relaties

 • Is deel van
  Altenbroek en Voervallei met omgeving

 • Is deel van
  Sint-Martens-Voeren


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Den Hof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37842 (Geraadpleegd op )