Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 7-9, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Martinus met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige hoeve, thans buiten gebruik en gesplitst. Van de oude, kern uit de eerste helft van de 18de eeuw rest het woonhuis, achteraan het erf, thans in twee woningen onderverdeeld, en de vleugel aan straatzijde met inrijpoort. Het linker gedeelte was voorheen eveneens van een poortgebouw voorzien. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen).

Het linker gedeelte van het woonhuis is witgekalkt en voorzien van gesmeed ijzeren S-vormige muurankers. Rechthoekige bovenvensters in een houten omlijsting; op de benedenverdieping een getoogd venster, waarschijnlijk recent, en een rechthoekige deur in een houten omlijsting met bovenlicht en oorspronkelijk houtwerk (eerste helft 19de eeuw); de ontlastingsbogen der oorspronkelijke muuropeningen bleven op de benedenverdieping behouden, onder meer de dubbele boog van een voormalig kruis- of bolkozijn.

De ordonnantie van het thans gecementeerde rechter gedeelte werd waarschijnlijk aangepast, doch behield belangrijke elementen uit de periode, aangeduid door de datering op de deurlatei: 1744. Rechthoekige bovenvensters, onder meer een bolkozijn in een kalkstenen omlijsting met sponningbeloop en duimen; gewijzigde benedenvensters. Rechthoekige deur in een geprofileerde kalkstenen omlijsting met gedeeld bovenlicht; op de deurlatei het opschrift: P R (initialen van notaris Peter Royen)/ IHS/ 1744. In de achtergevel: kalkstenen vensters en bolkozijnen.

Dienstgebouw aan straatzijde op een plint van silexblokken; gesmeed ijzeren muurankers. Aan de erfzijde bleven, in de bovenbouw, resten bewaard van het stijl- en regelwerk, thans met bakstenen vullingen. Rondboogvormige inrijpoort met kalkstenen posten, imposten en sluitsteen.

  • NIJSSEN J., Manuscript Voerense percelen, 1992.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Sint-Martenstraat en Kerkstraat

Kerkstraat, Sint-Martenstraat (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.