Watermolen op de Voer

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat Onder 't Spoor
Locatie Onder 't Spoor 8, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Watermolen op de Voer

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Voormalige watermolen op de Voer, in bedrijf tot 1973; in de jaren 20 voorzag hij het dorp van electriciteit. Twee vleugels zijn geschikt rondom een smal erf, dat ten oosten en ten westen afgebakend wordt door de twee Voerarmen.

De westvleugel omvat van links naar rechts het molenhuis, het woonhuis en een stal. Woonhuis en molenhuis in één bakstenen gebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen), met vernieuwde voorgevelordonnantie uit de tweede helft van de 19de eeuw doch oudere kern uit begin 17de eeuw, behouden in de zuidelijke zijgevel en de onderbouw der achtergevel. Het woonhuis is een dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, voorzien van getoogde muuropeningen in hardstenen omlijsting. Het molenhuis heeft een gelijkaardige deur, twee getoogde bakstenen vensters en twee laadvensters. De achtergevel toont een 19de-eeuws bakstenen bovenbouw met getoogde vensters op een 17de-eeuwse onderbouw van silexblokken. In de zuidelijke zijgevel bleef de zijgevel van het oorspronkelijke gebouw bewaard, met steilere dakhelling, onderbouw van silexblokken en bakstenen bovenbouw met mergelstenen speklagen. Het metalen bovenslagrad bevindt zich tegen de zuidelijke travee van de achtergevel. De installatie bleef vrij goed bewaard.

De aansluitende stal (tweede helft 18de, begin 19de eeuw) heeft een zadeldak met lagere nokhoogte, de bovenbouw behield het oorspronkelijke stijl- en regelwerk, thans met bakstenen vullingen. Rechthoekige muuropeningen in houten omlijsting.

De oostvleugel bestaat uit een dwarsschuur met aansluitend dienstgebouw, onder zadeldak met recente bedekking. Laatst genoemd gedeelte is een bakstenen gebouw (tweede helft 18de eeuw - begin 19de eeuw ?), voorzien van een gesmeed ijzeren S-vormig muuranker, twee rechthoekige benedenvensters in houten omlijsting, voorheen beluikt, met een ontlastingsboog van een rollaag en een platte laag, en een rechthoekige vleugeldeur in houten omlijsting met gelijkaardige ontlastingsboog; het luik op de bovenverdieping is recenter. Links aansluitend, de dwarsschuur, die gedeeltelijk haar stijl- en regelwerk, thans met bakstenen vullingen, behield. Rechthoekige schuurpoort en halfdeur in een houten omlijsting. Links tegen de voorgevel, aanbouwsel onder doorgetrokken dakschild.

  • HOLEMANS H., Wind- en watermolens in de provincie Limburg, sine anno, sine loco, pagina 26.
  • NIJSSEN J. & VANDENABEELE E., Molenboekje Voeren en omliggende, V.V.V. Voerstreek en Opbouwwerk Voeren, Voeren, 1991, pagina 4-5.
  • VANDENABEELE E., onuitgegeven nota's.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Sint-Martens-Voeren

Sint-Martens-Voeren (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.