Hoeve in U-vorm

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Remersdaal
Straat Hagelstein
Locatie Hagelstein 7, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve in U-vorm

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoeve met oude kern (resten van een breukstenen plint), in zijn huidige vorm daterend van 1797 (sluitsteen inrijpoort). Bakstenen gebouwen onder zadeldaken gegroepeerd rondom een rechthoekig, gekasseid erf, aan straatzijde door een muur afgesloten. Hierin, de korfboogvormige inrijpoort onder schilddakje, voorzien van een hardstenen omijsting met imposten, negblokken aan de boog, en afgedekte sluitsteen met hoger vermelde datering.

Het woonhuis, links van het erf, werd aan erfzijde van een recent parement voozien. Voor de muuropeningen werd gebruik gemaakt van het oorspronkelijke, kalkstenen materiaal (sponningeloop, duimen), doch waarschijnlijk werd de ordonnantie gewijzigd. De deur is voorzien van een fraaie profilering. De achtergevel is gecementeerd. Kalkstenen bolkozijnen met sponningbeloop. De zijgevel aan straatzijde is bekleed met kunstleien; plint van breuksteen.

De twee andere zijden van het erf worden ingenomen door stallen, elk voorzien van een centrale, rechthoekige deur, waarboven een rechthoekige venster met sponningbeloop en duimen, alle in kalkstenen omlijsting. De stal achteraan het erf heeft links nog een tweede deur, de stal rechts twee recente venstertjes.

  • CRASBORN P., De familie Crasborn. Een historisch overzicht, Rotterdam, 1986, pagina 112-113.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Hagelstein (Remersdaal)

Remersdaal (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.