Hoeve in T-vorm

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat Konenbos
Locatie Konenbos 4, Voeren (Limburg)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve, kern van het oude gehucht Conenbosch. De hoeve wordt als langgestrekt aangeduid op de Ferrariskaart (1771-1777), in haar huidig T-vormig uitzicht komt ze reeds voor in de Atlas der Buurtwegen (1847). Kern uit de tweede helft van de 17de, eerste helft van de 18de eeuw.

Woonhuis van silexblokken onder steil zadeldak (Vlaamse pannen). De ordonnantie werd gewijzigd, de muuropeningen aangepast (getoogd, baksteen, tweede helft 19de eeuw). Van de oude kern getuigen de gesmeed ijzeren muurankers en het bolkozijn in houten omlijsting op de bovenverdieping.

De lagere stal, rechts aansluitend bij het woonhuis, en de dwarsschuur, haaks op de achtergevel, dateren uit eind 18de-, begin 19de eeuw en behielden belangrijke resten van het oorspronkelijke stijl- en regelwerk, thans met bakstenen vullingen; ankerbalkgebint; het kapgebint is een ankerbalkstandjuk met geschoorde nokstijl. Zadeldaken (Vlaamse pannen). Grotendeels gewijzigde muuropeningen.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Sint-Martens-Voeren

Sint-Martens-Voeren (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.