erfgoedobject

Hoeve in T-vorm

bouwkundig element
ID
37867
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37867
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoeve, kern van het oude gehucht Conenbosch. De hoeve wordt als langgestrekt aangeduid op de Ferrariskaart (1771-1777), in haar huidig T-vormig uitzicht komt ze reeds voor in de Atlas der Buurtwegen (1847). Kern uit de tweede helft van de 17de, eerste helft van de 18de eeuw.

Woonhuis van silexblokken onder steil zadeldak (Vlaamse pannen). De ordonnantie werd gewijzigd, de muuropeningen aangepast (getoogd, baksteen, tweede helft 19de eeuw). Van de oude kern getuigen de gesmeed ijzeren muurankers en het bolkozijn in houten omlijsting op de bovenverdieping.

De lagere stal, rechts aansluitend bij het woonhuis, en de dwarsschuur, haaks op de achtergevel, dateren uit eind 18de-, begin 19de eeuw en behielden belangrijke resten van het oorspronkelijke stijl- en regelwerk, thans met bakstenen vullingen; ankerbalkgebint; het kapgebint is een ankerbalkstandjuk met geschoorde nokstijl. Zadeldaken (Vlaamse pannen). Grotendeels gewijzigde muuropeningen.


Bron     : Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve in T-vorm [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37867 (Geraadpleegd op )