Kapelanie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat Komberg
Locatie Komberg 2, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapelanie

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige kapelanie, waarvan alleen het woonhuis en een klein, rechts aansluitend dienstgebouw hun oorsponkelijk uitzicht behielden.

Woonhuis van het dubbelhuistype, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), met huidige gevelordonnantie uit begin 19de eeuw, doch oudere kern uit de 18de eeuw (Ferrariskaart, 1771-1777), zichtbaar in de resten van het stijl- en regelwerk in de rechter zijgevel. Bakstenen gebouw voorzien van gesmeed ijzeren muurankers. Rechthoekige muuropeningen in kalkstenen omlijsting, de benedenvensters voorheen beluikt; deur met bovenlicht en origineel houtwerk. Het kapgebint van de oorspronkelijke vakwerkbouw, behouden in de rechter zijgevel, is een thans aangepast ankerbalkstandjuk met geschoorde nokstijl.

Klein, bakstenen dienstgebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen) met getoogde bakstenen muuropeningen (tweede helft 19de eeuw). De zijgevel behield het kapgebint van de oorspronkelijke vakwerkbouw: een ankerbalkstandjuk met geschoorde nokstijl.

  • NIJSSEN J., Manuscript Voerense percelen, 1992.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Sint-Martens-Voeren

Sint-Martens-Voeren (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.