erfgoedobject

Brouwerij Chevalier Marin

bouwkundig element
ID
3788
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3788
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Vanouds bekende brouwerij die heden met verschillende doorgangen het grootste deel van het binnenblok tussen Befferstraat, Varkensstraat en Veemarkt in beslag neemt.

Reeds in 1629 werd op nummer 25-27 de brouwerij "het Hoefijzer" opgericht. Dit bedrijf strekte zich uit tot aan de Varkensstraat, ten zuiden van het in 1894 overkluisde deel van de Melaan, tussen Trektang- en Befferbrug. Na 1890 uitbreiding en wederopbouw door de familie Van Diepenbeek, met de opslorping van de voormalige brouwerij "Chevalier Marin" (nummers 33-35); voortaan verenigd als "Le Fer à Cheval et le Chevalier Marin", in 1907 gewijzigd tot "N.V. Brouwerij Chevalier Marin". De firma wist zich toen op te werken tot een bedrijf voornamelijk toegespitst op de fabricage van lage gistingsbieren. Het oude complex moest wijken voor nieuwe gebouwen. Tussen de Befferstraat en de Varkensstraat kwamen een aantal bakstenen gebouwen tot stand, geconcentreerd rondom een min of meer L-vormige binnenplaats.

Ten noorden: gebouw met machinekamer, 1890 op jaarsteen: twee bouwlagen en twaalf traveeën, later verhoogd onder plat dak. Gevelwand in de Varkensstraat geritmeerd door lisenen.

Begane grond met getoogde vensters onder booglijst; gecementeerde overbouwde doorgang in laatste travee. Gekoppelde twee- en drielichten op de bovenverdieping, onder doorlopende druiplijst. Binnenplaatsgevel nagenoeg blind en bovenaan afgelijnd door middel van overhoeks baksteenfries. Interieur: bakstenen trog- gewelven tussen ijzeren I-balken, rustend op muren en metalen liggers (I-balken).

Ten oosten: hoog hoekgebouw met brouwzaal opgetrokken omstreeks 1906-1909. Bakstenen constructie van drie en een halve bouwlaag en respectievelijk vijf, twee en uitspringende rechtertravee. Links drie traveeën met deels gedichte getoogde muuropeningen. Overige traveeën per bouwlaag respectievelijk: rechthoekige vensters, halfcirkelvormige vensters onder hooglijst op doorlopende imposten, getoogde vensters en ten slotte gekoppelde tweelichten op tot kordons doorgetrokken lekdrempels; alle van ijzeren roeden voorzien en onder gesinterde omlijsting. Binnenin: bakstenen troggewelven tussen I-profielen rustend op I-balken op I-kolommen.

Ten westen: geknikt bakstenen bureelgebouw van omstreeks 1924. Drie bouwlagen en elf traveeën geritmeerd door getoogde muuropeningen onder gesinterde bakstenen booglijst. Aflijnende overhoekse tandfries.

Ernaast en loodrecht op constructie van 1890: gebouw met gistkelders, eveneens omstreeks 1924 opgetrokken. Hoger oplopende uiterste partijen, waarvan linkerzijgevel met ophaaldeuren en hijsbalk. Inspringende middenpartij van vier traveeën belijnd door middel van pilasters; gedichte steekboogvensters onder booglijst en arduinen lekdrempels.

Ten zuiden in de Befferstraat: kantoorgebouw van het bedrijf, opgetrokken in 1936. Bakstenen straatgevel van drie bouwlagen; brede erkervormige travee en vier smallere traveeën met vensteromlijstingen en horizontaal markerende kordons in arduin. Begane grond van natuursteen voorzien van imitatiebanden. Boven poort gebeeldhouwde zeeridder door H. Puvrez. Zadeldak met zoldervensters.

Uitbreidingen tussen Varkensstraat en Veemarkt: ten zuiden recent omgevormde ruimten voor magazijnen en opslagplaatsen, met toegang langs Varkenstraat. Zijde Veemarkt: garage en publiciteitsatelier. Bakstenen constructie uit het tweede kwart van de 20ste eeuw: hogere oplopende uiterste partijen onder plat dak; middelste deel van twee bouwlagen onder zadeldak. Gevelwand geritmeerd door lisenen met bogenfries, kleine getoogde muuropeningen op arduinen lekdrempels.

  • Bouwgeschiedenis en dateringen: mondelinge bronnen en onuitgegeven documentatie.

Bron: EEMAN M., KENNES H. & MONDELAERS L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9n, Brussel - Gent.
Auteurs: Eeman, Michèle; Mondelaers, Lydie; Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Brouwerij De Zeeridder

  • Is deel van
    Befferstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Brouwerij Chevalier Marin [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3788 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.