erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
37890
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37890

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gerestaureerde hoeve, met oude kern mogelijk uit de 17de eeuw (S-vormig muuranker in het woonhuis), aangepast in de eerste helft van de 18de eeuw (zijgevel woonhuis), midden 19de eeuw, tweede helft 19de eeuw en 20ste eeuw. Bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, bereikbaar via een inrijpoort ten noordwesten.

Korfboogvormige inrijpoort, baksteen op een onderbouw van silexblokken; kalkstenen posten en een bakstenen boog met kalkstenen sluitsteen.

Woonhuis ten zuidwesten. Boerenburgerhuis van het dubbelhuistype, vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op straat). Bakstenen gebouw met belangrijke muurpanden van silexblokken in de onderbouw. Bouwnaad tussen de noordwestelijke travee en de rest van het gebouw. De zuidwestelijk gelegen voorgevel heeft een ordonnantie in neoclassicistische stijl uit midden 19de eeuw: rechthoekige muuropeningen in vlakke kalkstenen omlijsting, de vensters met lekdrempels. Een bakstenen ontlastingsboog boven de deur verwijst naar de originele muuropeningen. Getoogde, bakstenen vensters in de gevel aan erfzijde, en een rechthoekige deur onder hardstenen latei. De zijgevel aan straatzijde dateert in zijn huidig uitzicht van 1746, zoals aangeduid op de kleine, kalkstenen rondboognis in het midden van de gevel; twee kleine, rechthoekige vensters in kalkstenen omlijsting met sponningbeloop en luiken in de geveltop.

Een langgestrekt gebouw ten zuidoosten van het erf, voorheen een woning, thans een stal is voorzien van twee kalkstenen bolkozijnen (eerste helft 18de eeuw) van hergebruikt materiaal.

De stallen dateren vrijwel volledig uit de tweede helft van de 19de eeuw, met voornamelijk getoogde, bakstenen muuropeningen. De overige dienstgebouwen zijn recent.


Bron     : Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Geschoren meidoornhaag als veekering

  • Is deel van
    Ulvend


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37890 (Geraadpleegd op )