erfgoedobject

Huis Peters

bouwkundig element
ID
37895
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37895

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Huis Peters
  Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Huis Peters vormde samen met enkele andere huizen het gehucht Daal. Merkwaardige hoeve met losstaande bestanddelen, daterend van vóór begin 19de eeuw, de gebouwen oorspronkelijk gegroepeerd rondom het in patronen geplaveide erf, dat thans gedeeltelijk schuil gaat onder het recent wegdek van de straat die over het erf loopt. In een volgend stadium, waarschijnlijk in de tweede helft van de 19de eeuw, wordt het erf naar het noorden verlegd, achter het woonhuis, waar de hoeve verder uitgroeit tot een semi-gesloten ensemble, met toevoeging van een inrijpoort en verdere stallen.

In de aan de straat parallelle noordvleugel van links naar rechts: het oorspronkelijke woonhuis, het poortgebouw uit de tweede helft van de 19de eeuw en -woonhuis. Bakstenen poortgebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen), voorzien van een korfboogvormige, bakstenen inrijpoort met hardstenen sluitsteen.

Het oorspronkelijke woonhuis, uit 18de- of begin 19de eeuw is thans als dusdanig niet meer in gebruik. Twee verdiepingen hoog gebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen), met tegen de voorgevel aangebouwde stal onder doorgetrokken dakschild. Witgekalkt stijl- en regelwerk (ankerbalkgebint) met nog gedeeltelijk lemen vullingen, op een tot de onderdorpels der vensters reikende breuk- en bakstenen stoel. Gewijzigde muuropeningen.

Het huidige woonhuis is een bakstenen breedhuis van twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw, voorzien van getoogde, bakstenen muuropeningen, de vensters met hardstenen lekdrempels; halfronde zoldervensters.

De stallen strekken zich achter het woonhuis en haaks hierop aansluitend in noordelijke richting uit. Gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) met verspringende nokhoogten, aangepast doch met resten van het oorspronkelijke vakwerk. Ten noorden van het erf, een sterk aangepaste stalvleugel en een recente stal van cementblokken.

Ten zuiden, aan de overzijde van het oorspronkelijke erf, dwarsschuur onder zadeldak (Vlaamse pannen), in stijl- en regelwerk (ankerbalkgebint) met bakstenen vullingen. Rechthoekige poort in een houten omlijsting, met op de latei de datering ANNO H.R.A.C.V. 1812 A:C:V IBR. Deze intialen verwijzen naar: Herbert Rutten en Anna Catharina Vaessen, zijn echtgenote; vervolgens opnieuw de initialen van de echtgenote en de intitialen van hun dochter Jenne-Berbe Rutten. Twee deuren, een luik en een lage poort, alle in houten omlijsting.

 • NIJSSEN J., Het huis Peters, in Heem, 4, 1960, 2-3, pagina 34-35.

In de weide, achter hogervermelde schuur, een bouwvallig gebouw gedeeltelijk behouden in rijk stijl- en regelwerk (ankerbalkgebint), uit de tweede helft van de 17de-, eerste helft van de 18de eeuw, op een plint van silex.

 • NIJSSEN J., Het huis Peters,, in Heem, 4, 1960, 2-3, pagina 34-35.

Bron     : Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Erfbeplantingen bij Huis Peters

 • Omvat
  Twee leiperen tegen gevel Huis Peters

 • Is gerelateerd aan
  Veekeringen van meidoorn

 • Is deel van
  Sint-Martens-Voeren


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Huis Peters [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37895 (Geraadpleegd op )