Huis Peters

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat Daal
Locatie Daal zonder nummer, 5, 6, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Peters

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Huis Peters vormde samen met enkele andere huizen het gehucht Daal. Merkwaardige hoeve met losstaande bestanddelen, daterend van vóór begin 19de eeuw, de gebouwen oorspronkelijk gegroepeerd rondom het in patronen geplaveide erf, dat thans gedeeltelijk schuil gaat onder het recent wegdek van de straat die over het erf loopt. In een volgend stadium, waarschijnlijk in de tweede helft van de 19de eeuw, wordt het erf naar het noorden verlegd, achter het woonhuis, waar de hoeve verder uitgroeit tot een semi-gesloten ensemble, met toevoeging van een inrijpoort en verdere stallen.

In de aan de straat parallelle noordvleugel van links naar rechts: het oorspronkelijke woonhuis, het poortgebouw uit de tweede helft van de 19de eeuw en -woonhuis. Bakstenen poortgebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen), voorzien van een korfboogvormige, bakstenen inrijpoort met hardstenen sluitsteen.

Het oorspronkelijke woonhuis, uit 18de- of begin 19de eeuw is thans als dusdanig niet meer in gebruik. Twee verdiepingen hoog gebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen), met tegen de voorgevel aangebouwde stal onder doorgetrokken dakschild. Witgekalkt stijl- en regelwerk (ankerbalkgebint) met nog gedeeltelijk lemen vullingen, op een tot de onderdorpels der vensters reikende breuk- en bakstenen stoel. Gewijzigde muuropeningen.

Het huidige woonhuis is een bakstenen breedhuis van twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw, voorzien van getoogde, bakstenen muuropeningen, de vensters met hardstenen lekdrempels; halfronde zoldervensters.

De stallen strekken zich achter het woonhuis en haaks hierop aansluitend in noordelijke richting uit. Gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) met verspringende nokhoogten, aangepast doch met resten van het oorspronkelijke vakwerk. Ten noorden van het erf, een sterk aangepaste stalvleugel en een recente stal van cementblokken.

Ten zuiden, aan de overzijde van het oorspronkelijke erf, dwarsschuur onder zadeldak (Vlaamse pannen), in stijl- en regelwerk (ankerbalkgebint) met bakstenen vullingen. Rechthoekige poort in een houten omlijsting, met op de latei de datering ANNO H.R.A.C.V. 1812 A:C:V IBR. Deze intialen verwijzen naar: Herbert Rutten en Anna Catharina Vaessen, zijn echtgenote; vervolgens opnieuw de initialen van de echtgenote en de intitialen van hun dochter Jenne-Berbe Rutten. Twee deuren, een luik en een lage poort, alle in houten omlijsting.

  • NIJSSEN J., Het huis Peters, in Heem, 4, 1960, 2-3, pagina 34-35.

In de weide, achter hogervermelde schuur, een bouwvallig gebouw gedeeltelijk behouden in rijk stijl- en regelwerk (ankerbalkgebint), uit de tweede helft van de 17de-, eerste helft van de 18de eeuw, op een plint van silex.

  • NIJSSEN J., Het huis Peters,, in Heem, 4, 1960, 2-3, pagina 34-35.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Sint-Martens-Voeren

Sint-Martens-Voeren (Voeren)

omvat Erfbeplantingen bij Huis Peters

Daal 5, Daal zonder nummer (Voeren)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Veekeringen van meidoorn

Daal zonder nummer (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.