erfgoedobject

Langgestrekte hoeve

bouwkundig element
ID
37897
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37897

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Langgestrekte hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve, onbewoond en bouwvallig, uit de 18de-, begin 19de eeuw, met ordonnantie stal-woonhuis-stal. Het woonhuis telt anderhalve bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Stijl- en regelwerk met lemen vullingen op horizontaal spijkerloos vlechtwerk; ankerbalkgebint met een groot aantal regels; kapgebint: ankerbalkstandjuk met geschoorde nokstijl. Gecementeerde stoel. Gewijzigde vensters, op een zolderluik na. Originele, rechthoekige deur in houten omlijsting.

Lagere stal links onder zadeldak (Vlaamse pannen), waarvan de achtergevel bewaard bleef in stijl- en regelwerk met lemen vullingen, de voorgevel in de tweede helft van de 19de eeuw versteend werd door middel van silexblokken; bakstenen hoekbanden en omlijstingen der getoogde muuropeningen.

Aangebouwde stal van cementblokken onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen) rechts aanleunend bij het woonhuis.

Een voormalige stal, een eindje verder aan de straat gelegen behoort waarschijnlijk eveneens bij nummer 13. Eén verdieping hoog gebouw, bestaande uit twee delen, de nokhoogte van het linkse gedeelte hoger dan die van het rechtse gedeelte. Zadeldaken (Vlaamse pannen). Stijl- en regelwerk met lemen vullingen op horizontaal spijkerloos vlechtwerk.


Bron     : Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Veekeringen van meidoorn

  • Is deel van
    Sint-Martens-Voeren


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Langgestrekte hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37897 (Geraadpleegd op )