Langgestrekte hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat Daal
Locatie Daal 9, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Langgestrekte hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoeve, onbewoond en bouwvallig, uit de 18de-, begin 19de eeuw, met ordonnantie stal-woonhuis-stal. Het woonhuis telt anderhalve bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Stijl- en regelwerk met lemen vullingen op horizontaal spijkerloos vlechtwerk; ankerbalkgebint met een groot aantal regels; kapgebint: ankerbalkstandjuk met geschoorde nokstijl. Gecementeerde stoel. Gewijzigde vensters, op een zolderluik na. Originele, rechthoekige deur in houten omlijsting.

Lagere stal links onder zadeldak (Vlaamse pannen), waarvan de achtergevel bewaard bleef in stijl- en regelwerk met lemen vullingen, de voorgevel in de tweede helft van de 19de eeuw versteend werd door middel van silexblokken; bakstenen hoekbanden en omlijstingen der getoogde muuropeningen.

Aangebouwde stal van cementblokken onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen) rechts aanleunend bij het woonhuis.

Een voormalige stal, een eindje verder aan de straat gelegen behoort waarschijnlijk eveneens bij nummer 13. Eén verdieping hoog gebouw, bestaande uit twee delen, de nokhoogte van het linkse gedeelte hoger dan die van het rechtse gedeelte. Zadeldaken (Vlaamse pannen). Stijl- en regelwerk met lemen vullingen op horizontaal spijkerloos vlechtwerk.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Sint-Martens-Voeren

Sint-Martens-Voeren (Voeren)

is gerelateerd aan Veekeringen van meidoorn

Daal zonder nummer (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.