erfgoedobject

Langgestrekte hoeve

bouwkundig element
ID
37902
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37902

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Langgestrekte hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

Beschrijving

Hoeve met huidig uitzicht uit midden 19de eeuw en tweede helft van de 19de eeuw, doch waarschijnlijk oudere kern, aangeduid door de muurpanden van silexblokken. Bakstenen gebouw met in de onderbouw belangrijke delen van silexblokken, twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen). De ordonnantie is zichtbaar in de achtergevel: woonhuis-stal-dwarsschuur.

Het woonhuis heeft zijn voorgevelordonnantie aan de oostzijde, een dubbelhuisopstelling van oorspronkelijk vier traveeën, voorzien van rechthoekige muuropeningen in hardstenen omlijsting. De overige muuropeningen, en de muuropeningen in de westgevel dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw en later. Rechthoekige schuurpoort onder houten latei.


Bron     : Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1992


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Langgestrekte hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37902 (Geraadpleegd op 17-06-2021)