erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
37913
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37913

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

Beschrijving

Belangrijke gesloten hoeve, afhankelijk van de Commanderie, in 1798 verkocht aan A.-J. Sauvage van Verviers, circa 1810 aan A. Frankinet van Luik. Laat-gotische kern uit de 16de eeuw, aangepast in de eerste helft van de 18de eeuw, eind 19de eeuw en in de loop van de 20ste eeuw. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen), gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, bereikbaar via de inrijpoort in de zuidoostvleugel.

Het poortgebouw omvat de korfboogvormige, bakstenen inrijpoort in een ingediept, kwarthol muurpand, voorzien van een aanzet of rest van kalkstenen posten, en een laat-gotische (16de eeuw), rondboogvormige voetgangersdoorgang in een geprofileerde kalkstenen omlijsting met negblokken en een verankerde, bakstenen ontlastingsboog van twee rollagen, een platte laag, een rollaag en een platte laag. De gevel aan erfzijde behield resten van vakwerkbouw.

Woonhuis in de zuidwestevleugel. Het oorspronkelijke, één verdieping hoog gebouw dateert van 1736, zoals aangeduid door de muurankers in de erfzijdegevel; eind 19de eeuw werd het met één bouwlaag verhoogd; de oorspronkelijke dakhelling bleef zichtbaar in de zijgevel aan straatzijde. Dubbelhuis van drie traveeën op een verhoogde begane grond; kalkstenen keldergaten. De aan de datering beantwoordende muuropeningen zijn de deur en het kloosterkozijn in de linker travee, op hun beurt opgetrokken uit hergebruikt materiaal van een oudere bouwcampagne: kloosterkozijn in een kalkstenen omlijsting, voorheen met beluikt benedengedeelte; rechthoekige deur in een kalkstenen omlijsting met neuten en rechthoekig bovenlicht. De bovenvensters dateren uit de periode der verhoging van het gebouw (eind 19de eeuw): getoogd, in een bakstenen omlijsting met dito druiplijst. Gelijkaardige bovenvensters in de achtergevel. Op de benedenverdieping, twee kleine, rechthoekige vensters in kalkstenen omlijsting van 1736.

Stallen in het verlengde van het woonhuis, en in de noordoost- en zuidoostvleugel, laatst genoemde naast de inrijpoort. De stal naast het woonhuis behield de oorspronkelijke nokhoogte van deze vleugel; de muuropeningen werden alle aangepast, met enkele resten van de originele kalkstenen omlijsting. De stallen in de noordoost- en zuidoostvleugel behielden vrij gaaf hun uitzicht van 1736: rechthoekige muuropeningen in kalkstenen omlijsting, de deuren en zoldervensters voorzien van negblokken. De zijgevel aan straatzijde is voorzien van een aandak met muurvlechtingen, en een rechthoekig venster in een kalkstenen omlijsting met sponningbeloop.

Dwarsschuur achteraan het erf, een ruim doch vrij laag, bakstenen gebouw, voorzien van een rondboogvormige, bakstenen poort; de getoogde deuren dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw. Rechter zijgevel met aandak en vlechtingen.

  • DELATTE I., La vente des biens du clergé dans le département de l'Ourthe, Luik, 1951, pagina 62, 136.

Bron     : Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1992


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37913 (Geraadpleegd op 20-06-2021)