Sint-Annakapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Pieters-Voeren
Straat Sint-Pieterstraat
Locatie Sint-Pieterstraat zonder nummer, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Annakapel

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Sint-Annakapel

Deze bescherming is geldig sinds 12-04-1974.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vóór de kapel bevond zich voorheen een met linden beboomd pleintje. De oorspronkelijke kapel, een gebouw van silexblokken is waarschijnlijk ouder dan de door middel van gevelstenen 1730 gedateerde voorgevel, die waarschijnlijk het resultaat is van een restauratiecampagne door kapelaan Frans Scheven (1704-1758, testament van 1755 in het parochiearchief).

De plattegrond beschrijft een schip van één travee met driezijdige sluiting. Zadeldak (leien). Zijgevels en koor zijn opgetrokken uit silexblokken, de voorgevel uit baksteen met gebruik van kalksteen voor de hoekbanden en omlijstingen der muuropeningen; lage breukstenen plint. Alleen de voorgevel is van muuropeningen voorzien: een rechthoekige deur met afgeronde hoeken (oorspronkelijk doch thans sterk vervallen houtwerk), met een klein, gelijkaardig bovenlicht, en geflankeerd door twee, aansluitende, voorheen getraliede vierkante vensters; in de geveltop een rechthoekig venstertje in een kalkstenen omlijsting met negblokken en geprofileerde latei. De gevel wordt geflankeerd door als pilasters opgevatte hoekbanden, van een geprofileerde afdekking voorzien. Een kalkstenen band lijnt de geveltop af. Twee gesculpteerde gevelstenen vormen het jaartal 17/30; op de deurlatei het opschrift IHS. Voorheen bevond zich een kruis in de geveltop.

Alle muuropeningen zijn thans gedicht en het interieur is niet meer te bezichtigen, doch naar verluidt was het bepleisterd, met polychroom beschilderd stucwerk aan de zoldering, met het motief van de rijksadelaars achteraan, verwijzend naar de Duitse Orde, mogelijk eigenaar of bouwheer van de kapel. In 1975 reeds sterk vervallen. Bovendien werd vóór kort een storend aanbouwsel onder golfplaten afdekking tegen de linker zijgevel aangebouwd.

  • NIJSSEN J., St.-Pieters-Voeren. St.-Annakapel, in De Band, 2, 1985, 1, pagina 7-8.
  • PALMANS R., Project Sint-Anna-Kapel, in Voersprokkels, 6, 1975, 2.
  • PALMANS R., Een merkwaardige kapel, in Voersprokkels, 11, 1980, 2, pagina 26-27.
  • SWERON G., onuitgegeven nota's.
  • WINKEL F. VAN, verslag voor de Provinciale Commissie voor Monumenten en Landschappen, vergadering de dato 16 juni 1971.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Sint-Pieterstraat

Sint-Pieterstraat (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.