erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
37937
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37937

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige, tweeledige hoeve, bestaande uit twee qua volume identieke, evenwijdig aan elkaar gelegen delen, nok loodrecht op straat, waarvan één gedeelte, in dit geval het noordelijke deel, het woonhuis omvatte, het andere de dwarsschuur en stal. Thans gesplitst, het dienstgebouw eveneens tot woning omgevormd.

Het woonhuis is een gebouw van twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), gedateerd ANNO 1802 op de deurlatei. De voorgevel bleef behouden in stijl- en regelwerk (materiaal vullingen ?), van het type met kleine, vierkante vakken, op een tot de onderdorpels der vensters reikende bakstenen stoel. Originele, rechthoekige vensters, waaronder een bolkozijn, in een geprofileerde houten omlijsting. Aangepaste deur. Zij- en achtergevels behielden grote delen van silexblokken, de bovenbouw is van baksteen; bakstenen muurvlechtingen aan de hoeken der zijgevels. Rechthoekige muuropeningen in houten omlijsting (zie voorgevel) uit begin 19de eeuw; de getoogde, bakstenen muuropeningen zijn aanpassingen uit de tweede helft van de 19de eeuw. Zijgevel aan straatzijde voorzien van aandak met muurvlechtingen.

De voormalige dwarsschuur, gedateerd 1794 op de poortlatei, eveneens onder zadeldak, werd voor kort omgevormd tot woning, en grondig gerestaureerd. Voor- , achter- en oostzijgevel van stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen; de timmer bleef ongewijzigd behouden, de vullingen werden vernieuwd. De muuropeningen zijn vrijwel alle recent, zodat de oorspronkelijke ordonnantie nog moeilijk kan achterhaald worden. De zijgevel aan straatzijde is van silexblokken, met plaatselijke, bakstenen verankering, en bakstenen muurvlechtingen aan de geveltop. Een haaks, één verdieping hoog bijgebouwtje ten oosten werd eveneens van recente muuropeningen voorzien.

  • NIJSSEN J., Manuscript Voerense percelen, 1992.
  • WAUTHLE P., onuitgegeven nota's.
  • WEYNS J. & NIJSSEN J., Het Boerenhuis uit de Voerstreek in het Vlaamse Openluchtmuseum te Bokrijk , in Bokrijkse Berichten, 12, 1972, pagina 25; 30, afbeelding 14; 32, afbeelding 15; 34, afbeelding 16.

Bron     : Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37937 (Geraadpleegd op )