Gietijzeren wegwijzer

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Teuven
Straat Teuven-Dorp
Locatie Teuven-Dorp zonder nummer, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gietijzeren wegwijzer

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Teuven

Deze bescherming is geldig sinds 28-05-2003.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tegenover de hoek met de Gieveldstraat. Gietijzeren wegwijzer uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Aanvullende informatie

De wegwijzer werd op deze locatie geplaatst tijdens het ambt van burgemeester Philippe Pinckers (1964-1976). Hiervoor stond de wegwijzer aan de splitsing van de Gieveldstraat en Hoofstraat. De verplaatsing en restauratie gebeurde door Armand Weerts en de bestemmingen op de wegwijzer werden aangepast aan de nieuwe locatie.

  • Informatie aangeleverd door Elza Vandenabeele op 24 juli 2013.

Verwinnen, Katrien (12-08-2013 )

Relaties

maakt deel uit van Teuven-Dorp

Teuven-Dorp (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.