Woning met dienstgebouw

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Teuven
Straat Teuven-Dorp
Locatie Teuven-Dorp 57, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Woning met dienstgebouw

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Woning met dienstgebouw

Deze bescherming is geldig sinds 28-05-2003.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Teuven

Deze bescherming is geldig sinds 28-05-2003.

Beschrijving

Langgestrekt gebouw, thans café, bestaande uit twee delen: de vijf linker traveeën vormden waarschijnlijk voorheen het woonhuis, hebben een hoger dak en zijn mogelijk ouder dan de vijf rechter traveeën, een voormalig dienstgebouw (?). Witgekalkte bakstenen gebouwen van twee bouwlagen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), het linkse gedeelte daterend uit eind 18de-, begin 19de eeuw, het rechtse gedeelte uit de 19de eeuw. Rechthoekige vensters in houten omlijsting met sponningbeloop; bakstenen ontlastingsboog; enkele vensters der benedenverdieping zijn gewijzigd. Lage bakstenen korfboogpoort, aangepast als venster.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Teuven-Dorp

Teuven-Dorp (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.