Salle Patria

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Teuven
Straat Teuven-Dorp
Locatie Teuven-Dorp 63, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Salle Patria

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Salle Patria

Deze bescherming is geldig sinds 28-05-2003.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Teuven

Deze bescherming is geldig sinds 28-05-2003.

Beknopte karakterisering

Typologiefeestzalen
Dateringvóór WO I

Beschrijving

Dit bakstenen gebouw werd in 1928 in een industrieel aandoende bouwstijl opgetrokken om als feestzaal voor allerlei activiteiten te dienen.

Historiek

De polyvalente zaal 'Le Patria' werd in 1928 gebouwd om als feestzaal voor allerlei activiteiten te dienen.

Beschrijving

Exterieur

Het gebouw bevindt zich op enige afstand van de openbare weg. Het terrein ervoor is bedekt met een laag asfalt.

Het betreft een bakstenen gebouw op een rechthoekig grondplan met een mansardedak dat bedekt is met golfplaten. De nok van het dak staat loodrecht op de straat. Het baksteenmetselwerk was oorspronkelijk rood gekaleid en voorzien van witte knipvoegen.

De voorgevel bestaat uit drie traveeën met centraal een brede getoogde deur met een bovenlicht, voorzien van een metalen roedeverdeling. De donker gebeitste houten deur is niet authentiek. De toegang wordt aan weerszijden geflankeerd door grote getoogde vensteropeningen met vensterglas in een metalen roedeverdeling. De vensterdorpels zijn gecementeerd. De voorgevel heeft een afgeschuinde plint in baksteen. Centraal op de gevel staat een lage, rechthoekige schouw.

De zijgevels omvatten vijf traveeën met grote getoogde vensters die in verdiepte muurvlakken geplaatst zijn. De vensters zijn zoals in de voorgevel voorzien van vensterglas in een metalen roedeverdeling. Op diverse plaatsen is gekleurd vensterglas aanwezig. Vermoedelijk waren de vensters oorspronkelijk voorzien van een rij blauw gekleurd vensterglas rondom, met in elke hoek een rood vensterglas en in het midden gewoon (ongekleurd) vensterglas.

Tegen de achtergevel is een kleine annex in baksteen aangebouwd. Deze omvat vier traveeën met telkens een kleine getoogde vensteropening.

Interieur

Het interieur van de zaal bestaat uit één grote ruimte met een podium aan de kant van de achtergevel. De vloer is bekleed met houten planken. De ruimte is overdekt met een korfboogvormig gewelf dat wit geschilderd is en geaccentueerd wordt door dunne verticale en horizontale houten latjes. Het podium wordt geflankeerd door twee deuren, die in verbinding staan met de coulissen in het bijgebouw.

De ruimte heeft een sobere aankleding met wit geschilderde wanden en enkele horizontale lijsten. Centraal achter het toegangsportaal staat een kleine kachel, die omgeven wordt door een smeedijzeren hekje. Links van het portaal bevindt zich een eenvoudige toog.

  • SCHLUSMANS F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Bron: Beschermingsdossier DL002254, Dorpsstraat : Salle Le Patria (digitaal dossier)

Datum tekst: 2003

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Teuven-Dorp

Teuven-Dorp (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.