erfgoedobject

Salle Patria

bouwkundig element
ID
37946
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37946

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Salle Patria
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als beschermd monument Salle Patria
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Teuven
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Dit bakstenen gebouw werd in 1928 in een industrieel aandoende bouwstijl opgetrokken om als feestzaal voor allerlei activiteiten te dienen.

Historiek

De polyvalente zaal 'Le Patria' werd in 1928 gebouwd om als feestzaal voor allerlei activiteiten te dienen.

Beschrijving

Exterieur

Het gebouw bevindt zich op enige afstand van de openbare weg. Het terrein ervoor is bedekt met een laag asfalt.

Het betreft een bakstenen gebouw op een rechthoekig grondplan met een mansardedak dat bedekt is met golfplaten. De nok van het dak staat loodrecht op de straat. Het baksteenmetselwerk was oorspronkelijk rood gekaleid en voorzien van witte knipvoegen.

De voorgevel bestaat uit drie traveeën met centraal een brede getoogde deur met een bovenlicht, voorzien van een metalen roedeverdeling. De donker gebeitste houten deur is niet authentiek. De toegang wordt aan weerszijden geflankeerd door grote getoogde vensteropeningen met vensterglas in een metalen roedeverdeling. De vensterdorpels zijn gecementeerd. De voorgevel heeft een afgeschuinde plint in baksteen. Centraal op de gevel staat een lage, rechthoekige schouw.

De zijgevels omvatten vijf traveeën met grote getoogde vensters die in verdiepte muurvlakken geplaatst zijn. De vensters zijn zoals in de voorgevel voorzien van vensterglas in een metalen roedeverdeling. Op diverse plaatsen is gekleurd vensterglas aanwezig. Vermoedelijk waren de vensters oorspronkelijk voorzien van een rij blauw gekleurd vensterglas rondom, met in elke hoek een rood vensterglas en in het midden gewoon (ongekleurd) vensterglas.

Tegen de achtergevel is een kleine annex in baksteen aangebouwd. Deze omvat vier traveeën met telkens een kleine getoogde vensteropening.

Interieur

Het interieur van de zaal bestaat uit één grote ruimte met een podium aan de kant van de achtergevel. De vloer is bekleed met houten planken. De ruimte is overdekt met een korfboogvormig gewelf dat wit geschilderd is en geaccentueerd wordt door dunne verticale en horizontale houten latjes. Het podium wordt geflankeerd door twee deuren, die in verbinding staan met de coulissen in het bijgebouw.

De ruimte heeft een sobere aankleding met wit geschilderde wanden en enkele horizontale lijsten. Centraal achter het toegangsportaal staat een kleine kachel, die omgeven wordt door een smeedijzeren hekje. Links van het portaal bevindt zich een eenvoudige toog.

  • SCHLUSMANS F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Bron: Beschermingsdossier DL002254, Dorpsstraat : Salle Le Patria (digitaal dossier)
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Salle Patria [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37946 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.