Hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Teuven
Straat Teuven-Dorp
Locatie Teuven-Dorp 58, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Hoeve met losse bestanddelen

Deze bescherming is geldig sinds 28-05-2003.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Teuven

Deze bescherming is geldig sinds 28-05-2003.

Beschrijving

Kleine, voorheen L-vormige hoeve, thans met losse bestanddelen. Het oudste gedeelte is het L-vormige noordelijke gedeelte, bestaande uit het woonhuis (ten noordoosten) en de dwarsschuur (ten noordwesten). Deze gebouwen dateren waarschijnlijk uit de eerste helft van de 19de eeuw, en zijn een vervanging van een ouder gebouw van dezelfde vorm (Ferrariskaart, 1771-1777).

Gebouwen in stijl- en regelwerk met witgekalkte bakstenen vullingen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), op een stoel van gepikte silexblokken. Zij- en achtergevels van het woonhuis zijn volledig versteend waarschijnlijk circa 1908. Klein, haaks bijgebouwtje, mogelijk een vroeger bakhuis tegen de voorgevel, waarschijnlijk in hetzelfde jaar vergroot, doch met resten van de oorspronkelijke vakwerkbouw.

De schuur werd in de 20ste eeuw omgevormd tot stal, waarbij nieuwe vensters en een deur aangebracht werden. De houten omlijsting van de gedichte rechthoekige poort bleef behouden. Het stijl- en regelwerk is vrij rijk, met kleine, vierkante vakken.

Ten zuiden van het erf werd circa 1908 een bakstenen stal onder zadeldak met aanleunende lagere travee onder schilddak bijgebouwd. De traveeën zijn gemarkeerd door baksteenlisenen. Kleine, getoogde, bakstenen vensters.

  • NIJSSEN J., Manuscript Voerense percelen, 1992.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Teuven

Teuven (Voeren)

maakt deel uit van Teuven-Dorp

Teuven-Dorp (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.