Langgestrekte hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Teuven
Straat Gieveldstraat
Locatie Gieveldstraat 35, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Langgestrekte hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Langgestrekte hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 28-05-2003.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Op de hoek met de Hoofstraat, een langgestrekte hoeve uit eind 18de-, begin 19de eeuw, met oorspronkelijke ordonnantie waarschijnlijk woonhuis-stal/dwarsschuur, nu gewijzigd. Zadeldak (Vlaamse pannen).

Alleen de achtergevel behield zijn oorspronkelijk uitzicht in stijl- en regelwerk, thans met vullingen van witgekalkte baksteen en cementblokken; de timmer is vrij rijk, met kleine, vierkante vakken van ongeveer gelijke afmetingen, zonder schuine verstijvingen; het regelmatige verloop der regels wordt onderbroken op de mogelijk voormalige scheiding tussen woonhuis en stal. Voor- en zijgevels versteend in de tweede helft van de 19de eeuw en voorzien van getoogde bakstenen vensters en een rechthoekige deur in gecementeerde omlijsting.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Teuven

Teuven (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.