Hoeve Kloosterhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Teuven
Straat Kloosterhofstraat
Locatie Kloosterhofstraat 34, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Kloosterhof

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Hoeve Kloosterhof

Deze bescherming is geldig sinds 28-05-2003.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Kloosterhof: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 28-05-2003.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beschrijving

Hoeve, op de Ferrariskaart vermeld als Cense Cloosterhof. Monumentale, gesloten hoeve in eclectische stijl, in 1892 door de eigenaar A. Collet van Verviers gebouwd na verwoesting door brand van de oorspronkelijke hoeve, een stichting van de abdij van Sinnich, die dezelfde omvang en vorm had als de huidige gebouwen. De hoeve wordt in de Franse tijd onteigend en verkocht aan de Compagnie Bodin. In 1830 wordt Soumagne als eigenaar vermeld. De huidige oriëntatie van de hoeve, met het poortgebouw aan de zuidwestzijde, verwijst naar een oudere toestand, toen de ingang aan een tot midden 19de eeuw vrij belangrijke weg lag die hier liep en leidde naar een kluis, op de Ferrariskaart aangeduid als Hermitage de Teuven; deze is reeds midden 19de eeuw volledig verdwenen.

Wat afgelegen ten opzichte van de straat. Bakstenen gebouwen, gegroepeerd rondom een rechthoekig, gekasseid erf met centrale mestvaalt (thans buiten gebruik). Verschillende dakvormen (Vlaamse pannen), de uitstekende dakranden geschoord door middel van korbelen. Baksteenfriezen, onder meer in de vorm van een muizentandfries, onder de kroonlijsten. Hardstenen afwerking van decoratieve en constructieve onderdelen.

De oprit leidt naar een poortgebouw in de zuidwestelijke vleugel. Bakstenen rondboogpoort in een boven de aanleunende vleugels uitstekend gebouw onder zadeldak, voorzien van een torenachtige verhoging onder tentdak (leien). Hardstenen plint, posten, imposten en sluitsteen. Steunberen op de muurpanden naast de poort.

Woonhuis ten noordwesten van het erf. Boerenburgerhuis van het dubbelhuistype, vier traveeën en twee bouwlagen onder wolfsdak, voorzien van twee dakkapellen. Licht verhoogde begane grond. Risaliet in de middentravee met puntgevelvormige verhoging. Getoogde bakstenen vensters, tweelichten in de linkertravee. Rechthoekige deur in een hardstenen omlijsting.

Het woonhuis wordt, evenals het poortgebouw, aan beide zijden geflankeerd door lagere stallen onder zadeldaken, één tot anderhalve bouwlaag hoog. Muuropeningen zoals in het woonhuis: getoogde vensters en rechthoekige deuren in hardstenen omlijsting. Ook de noordoostzijde van het erf wordt door een stalvleugel ingenomen, hier onder schilddak, met wagenhuis in de linkertravee.

Ten zuidoosten, voormalige, dubbele dwarsschuur, thans omgevormd tot stal, met toevoeging van aan de nieuwe functie aangepaste muuropeningen. De gedichte bakstenen korfboogpoorten bleven in voor- en achtergevel zichtbaar.

  • DUBOIS F., Notes historiques sur Teuven, Aubel, sine anno.
  • NIJSSEN J., Manuscript Voerense percelen, 1992.
  • S.N., Heemkring Voeren en Omstreken, Architectuur in Voeren en Omstreken. 1794-1914, Voeren, 1989, pagina 4.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Aanvullende informatie

Ten noorden en oosten van de hoevegebouwen bevindt zich een grote hoogstamboomgaard afgezoomd met meidoornhagen. Op de Kabinetskaart van de Ferraris waren de percelen bij de hoeve reeds hoogstamboomgaard, dit beeld bleef op latere topografische kaarten bewaard. Vanaf de kaarten van midden de 19de eeuw was het volledige blok in gebruik als hoogstamboomgaard.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.

Vanmaele, Nele (22-05-2017 )

Relaties

maakt deel uit van Gulpvallei met omgeving

Remersdaal, Teuven (Voeren)

maakt deel uit van Teuven

Teuven (Voeren)

omvat Bomenrij van paardenkastanje en linde

Kloosterhofstraat 32-34 (Voeren)

is gerelateerd aan Hoogstamboomgaard met veekeringshaag van de hoeve Kloosterhof

Kloosterhofstraat 34 (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.