Hoeve Mostert

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Teuven
Straat Mostert
Locatie Mostert 23-25, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoeve Mostert

Deze bescherming is geldig sinds 28-05-2003.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Mostert

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beschrijving

De hoeve was voorheen (1836) een grosso modo U-vormige hoeve, die zich in de tweede helft van de 19de eeuw en begin 20ste eeuw naar het noordoosten toe ontwikkelt. Eind 19de eeuw eigendom van A. Collet van Verviers, die ook het Kloosterhof bezat en liet heropbouwen. In zijn huidige vorm een aaneenschakeling van gebouwen aan het erf, dat thans links, achter het woonhuis ligt.

Het woonhuis is een breedhuis van het dubbelhuistype, vijf traveeën en twee bouwlagen onder wolvedak met dakkapellen, uit de 18de eeuw. Bakstenen gebouw, de gevel voorzien van waarschijnlijk in de 19de eeuw aangepaste muuropeningen in een merkwaardige omlijsting van hardsteen, samen gebruikt met waarschijnlijk hergebruikt kalkstenen materiaal, voorzien van een riemprofiel en sluitsteenvormige verhoging van de latei; de bakstenen ontlastingsboog vormt de vorm van de latei.

De dienstgebouwen dateren grotendeels uit de 19de eeuw. Een klein dienstgebouw bleef behouden in stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen (tweede helft 19de eeuw).

  • NIJSSEN J., Manuscript Voerense percelen, 1992.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Aanvullende informatie

Ten zuiden en oosten van de hoevegebouwen bevinden zich grote hoogstamboomgaarden afgezoomd met meidoornhagen. Op de Kabinetskaart van de Ferraris waren de percelen bij de hoeve reeds hoogstamboomgaard, dit beeld bleef op latere topografische kaarten bewaard.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.

Vanmaele, Nele (22-05-2017 )

Relaties

maakt deel uit van Gulpvallei met omgeving

Remersdaal, Teuven (Voeren)

maakt deel uit van Teuven

Teuven (Voeren)

omvat Opgaande tamme kastanje bij hoeve Mostert

Mostert 23 (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.