Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Teuven
Straat Nuroperveld
Locatie Nuroperveld 3, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

omvat de bescherming als monument Hoeve: bakhuis
gelegen te Nuroperveld 3 (Voeren)

Deze bescherming is geldig sinds 28-05-2003.

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen. Vrij recent (eerste kwart 20ste eeuw) L-vormig hoofdgebouw (woonhuis en stallen), doch merkwaardig bakhuis, uit de 18de-, begin 19de eeuw: rijk stijl- en regelwerk met kleine, vierkante vakken van regelmatige afmetingen. Witgekalkte lemen vullingen. Hoge bakstenen stoel. Bakstenen bakoven, aanleunend tegen de zuidoostelijke gevel. Beide delen onder zadeldaken (Vlaamse pannen).

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Nurop

Nurop (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.